جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32012تهرانگاندیآپارتمانفروش2807,200,0002,016,000,0001393/10/25
31863تهرانجردنکلنگیفروش75045,000,00033,750,000,0001393/10/24
31808تهرانجردنآپارتمانفروش2047,500,0001,530,000,0001393/10/24
31764تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393/10/24
31751تهرانگاندیآپارتمانفروش8010,200,000816,000,0001393/10/23
31392تهرانجردن - ولیعصراداریفروش6010,500,000630,000,0001393/10/21
31450تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش2186,800,0001,482,400,0001393/10/21
31186تهرانجردن - ولیعصراداریفروش859,000,000765,000,0001393/10/20
31188تهرانجردن - ناهیدمستغلاتفروش12712,500,0001393/10/20
31223تهرانجردنکلنگیفروش61524,000,00014,760,000,0001393/10/20
30831تهرانجردن - ولیعصراداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393/10/16
30858تهرانجردنآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/10/16
30864تهرانجردنکلنگیفروش93615,000,00014,040,000,0001393/10/16
30748تهرانجهان کودکاداریفروش19040,000,0001393/10/15
29965تهرانگاندیکلنگیفروش52019,000,0009,880,000,0001393/10/09
29786تهرانگاندیآپارتمانفروش2838,840,0002,500,000,0001393/10/08
29790تهرانگاندیاداریفروش738,150,000595,000,0001393/10/08
29794تهرانگاندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393/10/08
29388تهرانگاندیمغازهفروش72کارشناسیکارشناسی1393/10/05
29389تهرانگاندیاداریفروش5611,000,000616,000,0001393/10/05
29455تهرانگاندیآپارتمانفروش14311,000,0001,573,000,0001393/10/05
29313تهرانگاندیآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393/10/04
28679تهرانجردنآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393/09/29
28700تهرانجردنآپارتمانفروش2727,300,0001,985,600,0001393/09/29
28753تهرانجردنکلنگیفروش50021,000,0001393/09/29
28809تهرانآفریقاآپارتمانفروش1858,200,0001,517,000,0001393/09/29
28456تهرانجردنآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393/09/26
28462تهرانجردنکلنگیفروش54222,000,0001,192,400,0001393/09/26
28362تهرانجردن _ آفریقامستغلاتفروش1302,000,000,0001393/09/25
28363تهرانجردن - آفریقااداریفروش7010,000,000700,000,0001393/09/25
Page top