جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37683تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001393/12/17
37687تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1348,500,0001,139,000,0001393/12/17
37689تهرانجردن - ظفرمغازهفروش3361,000,0002,013,000,0001393/12/17
37545تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393/12/16
37546تهرانجردنآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/12/16
37547تهرانجردنآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/12/16
37548تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/16
37434تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393/12/14
37435تهرانجردنآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/12/14
37436تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/14
37432تهرانجردنآپارتمانفروش1288,203,0001,050,000,0001393/12/14
36838تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1393/12/09
36840تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش1889,000,0001,692,000,0001393/12/09
36720تهرانجردنآپارتمانفروش11012,000,0001,320,000,0001393/12/07
36309تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001393/12/05
36310تهرانجردن - آفریقااداریفروش10112,500,0001,262,500,0001393/12/05
36053تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1147,700,000877,800,0001393/12/02
36054تهرانجردن - آفریقااداریفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/02
36099تهرانگاندیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001393/12/02
36100تهرانگاندیآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/12/02
35811تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16712,600,0002,104,200,0001393/11/30
35812تهرانجردن شمالیاداریفروش8922,000,0001393/11/30
35667تهرانجردن آپارتمانفروش10510,000,0001,050,000,0001393/11/28
35533تهرانگاندیاداریفروش905,500,000495,000,0001393/11/28
35534تهرانگاندیمستغلاتفروش33017,500,0001393/11/28
35366تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش13610,000,0001,136,000,0001393/11/26
35368تهرانجردنآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001393/11/26
35230تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16712,600,0002,104,300,0001393/11/25
34554تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393/11/19
34569تهرانجردنآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393/11/19
Page top