جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39444تهرانجردن - عاطفی شرقیآپارتمانفروش8014,000,0001,120,000,0001394/01/26
39445تهرانجردنآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001394/01/26
39446تهرانجردن - قبادیانآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001394/01/26
39447تهرانجردن - بابککلنگیفروش97522,000,00014,080,000,0001394/01/26
39285تهرانگاندیکلنگیفروش84417,000,0008,330,000,0001394/01/25
39286تهرانگاندیکلنگیفروش1,00020,000,00010,140,000,0001394/01/25
39091تهرانجردن - عاطفی شرقیآپارتمانفروش926,800,000625,600,0001394/01/24
39097تهرانجردن - آفریقامغازهفروش10065,000,0006,500,000,0001394/01/24
38988تهرانگاندیآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001394/01/23
38989تهرانگاندیآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001394/01/23
38774تهرانجردن - آفریقااداریفروش9211,000,0001,012,000,0001394/01/20
38773تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1559,355,0001,450,000,0001394/01/20
38775تهرانجردنآپارتمانفروش7811,500,000897,000,0001394/01/20
38776تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/01/20
38842تهرانجردن - ظفرآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/01/20
38841تهرانجردن - تابانآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394/01/20
38557تهرانگاندیاداریفروش1288,850,0001,132,800,0001394/01/18
38543تهرانگاندیاداریفروش806,500,000520,000,0001394/01/18
38571تهرانجردن - آفریقااداریفروش7911,000,000869,000,0001394/01/18
38620تهرانجردن - عاطفی شرقیآپارتمانفروش926,800,000625,600,0001394/01/18
38614تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/01/18
38465تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2560,000,0001394/01/17
38328تهرانجردن - آفریقااداریفروش95کارشناسیکارشناسی1394/01/16
38329تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001394/01/16
38232تهرانجردن - ناهیداداریفروش8211,000,000902,000,0001394/01/15
38324تهرانگاندیاداریفروش270کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38163تهرانجهان کودکآپارتمانفروش2757,500,0002,062,500,0001393/12/26
38019تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش1008,300,000830,000,0001393/12/23
37953تهرانجردن - آفریقااداریفروش1619,000,0001,449,000,0001393/12/20
37965تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393/12/20
Page top