جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40887تهرانگاندی جنوبیآپارتمانفروش3309,000,0002,970,000,0001394/02/15
40889تهرانجردناداریفروش7512,000,000900,000,0001394/02/15
40939تهرانجردنمستغلاتفروش2,50020,000,00030,000,000,0001394/02/15
40940تهرانجردن - ستاریکلنگیفروش1,38028,000,00016,800,000,0001394/02/15
40941تهرانجردن - گلشهرآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001394/02/15
40703تهرانجردنآپارتمانفروش1809,100,0001,638,000,0001394/02/13
40704تهرانجردنآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394/02/13
40705تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش1079,500,0001394/02/13
40706تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394/02/13
40451تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001394/02/09
40514تهرانجردن - ناهیدمستغلاتفروش2,65013,000,00034,450,000,0001394/02/09
40519تهرانجردنآپارتمانفروش8612,000,0001,032,000,0001394/02/09
40520تهرانجردنآپارتمانفروش1619,000,0001,449,000,0001394/02/09
40521تهرانجردن - ستاریآپارتمانفروش1328,333,0001,100,000,0001394/02/09
40370تهرانجردنمستغلاتفروش1,15012,500,00014,375,000,0001394/02/08
40371تهرانجردن - ستاریآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/02/08
40372تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001394/02/08
40373تهرانجردنآپارتمانفروش9911,800,0001,309,800,0001394/02/08
40143تهرانجردن - ناهیدمستغلاتفروش90020,000,00011,240,000,0001394/02/05
40144تهرانجردن - اسفندیاریکلنگیفروش1,44042,000,00031,450,000,0001394/02/05
40145تهرانجردنآپارتمانفروش9214,000,0001,288,000,0001394/02/05
40035تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش12712,500,0001394/02/02
40036تهرانجردن - سعیدیاداریفروش9610,500,0001,008,000,0001394/02/02
40038تهرانگاندیآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001394/02/02
40039تهرانگاندیآپارتمانفروش2508,000,0002,000,000,0001394/02/02
40044تهرانجردن - یزدان پناهآپارتمانفروش1245,700,000706,800,0001394/02/02
39976تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش6411,500,000736,000,0001394/02/01
39858تهرانجردنآپارتمانفروش12215,000,0001,830,000,0001394/01/31
39865تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش779,000,000693,000,0001394/01/31
39740تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش9012,000,0001,080,000,0001394/01/30
Page top