املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42781تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001394-03-02
42782تهرانجردن - فرزانهآپارتمانفروش957,368,000700,000,0001394-03-02
42200تهرانجردنکلنگیفروش25030,000,00018,000,000,0001394-02-27
42201تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش8710,500,000913,500,0001394-02-27
42204تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394-02-27
42206تهرانجردن - صباآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394-02-27
42045تهرانگاندیآپارتمانفروش6711,300,000757,100,0001394-02-24
42054تهرانگاندیآپارتمانفروش2807,200,0002,016,000,0001394-02-24
41824تهرانجردن - میناآپارتمانفروش9310,000,000930,000,0001394-02-23
41844تهرانجردنآپارتمانفروش2868,500,0002,431,000,0001394-02-23
41642تهرانگاندیآپارتمانفروش1306,000,0001394-02-22
41650تهرانگاندیکلنگیفروش1,16619,000,0009,880,000,0001394-02-22
41777تهرانجردنآپارتمانفروش8710,900,000948,300,0001394-02-22
41299تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001394-02-20
41317تهرانجردن - آفریقااداریفروش9514,000,0001,330,000,0001394-02-20
41329تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-02-20
41400تهرانجردنکلنگیفروش66022,000,00011,000,000,0001394-02-20
41403تهرانجردنکلنگیفروش50020,000,0001394-02-20
41404تهرانجردنکلنگیفروش1,75020,000,00020,000,000,0001394-02-20
41106تهرانگاندیمستغلاتفروش33017,000,0001394-02-17
41137تهرانجردنمستغلاتفروش80023,000,00011,500,000,2561394-02-17
41138تهرانجردنآپارتمانفروش7047,610,0005,000,000,0001394-02-17
41142تهرانجردنآپارتمانفروش8710,000,000870,000,0001394-02-17
41143تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001394-02-17
40881تهرانگاندی جنوبیآپارتمانفروش6111,000,000671,000,0001394-02-15
40883تهرانگاندیآپارتمانفروش6410,000,000640,000,0001394-02-15
40887تهرانگاندی جنوبیآپارتمانفروش3309,000,0002,970,000,0001394-02-15
40889تهرانجردناداریفروش7512,000,000900,000,0001394-02-15
40939تهرانجردنمستغلاتفروش2,50020,000,00030,000,000,0001394-02-15
40940تهرانجردن - ستاریکلنگیفروش1,38028,000,00016,800,000,0001394-02-15
Page top