املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48835تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1838,900,0001,628,700,0001394-04-30
48724تهرانجردن - ظفرمستغلاتفروش1,28511,000,00014,135,000,0001394-04-29
48725تهرانجردن - تابان غربیمستغلاتفروش1,81616,000,00015,000,000,0001394-04-29
48545تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش8012,500,000875,000,0001394-04-25
48591تهرانجردنآپارتمانفروش1388,695,0001,200,000,0001394-04-25
48590تهرانجردنکلنگیفروش1,10025,000,00014,000,000,0001394-04-25
48375تهرانگاندیآپارتمانفروش12812,000,0001394-04-23
48376تهرانگاندیآپارتمانفروش1568,500,0001,326,000,0001394-04-23
48137تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانفروش12712,000,0001,524,000,0001394-04-22
48008تهرانجردن - عاطفیمستغلاتفروش1,50011,000,0001394-04-20
48009تهرانجردنآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-04-20
48011تهرانجردنآپارتمانفروش3707,900,0002,923,000,0001394-04-20
47685تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش1318,000,0001,048,000,0001394-04-15
47684تهرانجردنکلنگیفروش66222,000,00011,000,000,0001394-04-15
47683تهرانجهان کودککلنگیفروش83020,000,00010,000,000,0001394-04-15
47507تهرانجردنکلنگیفروش2,40018,000,00027,540,000,0001394-04-14
47411تهرانجردنکلنگیفروش2,40018,000,00027,000,000,0001394-04-13
47412تهرانجردنکلنگیفروش1,38028,000,00016,800,000,0001394-04-13
47413تهرانجردنآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-04-13
47229تهرانجردنکلنگیفروش84117,000,0005,661,000,0001394-04-10
47231تهرانجردن - گیتیآپارتمانفروش1459,200,0001,334,000,0001394-04-10
47004تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش7810,500,000819,000,0001394-04-08
47041تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش27510,900,0003,000,000,0001394-04-08
47042تهرانجردن - گلشهرمستغلاتفروش1,70016,000,00027,200,000,0001394-04-08
46171تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-04-02
45649تهرانجردن - طاهریآپارتمانفروش1378,500,0001394-03-30
45650تهرانجردنآپارتمانفروش1628,200,0001,566,200,0001394-03-30
45663تهرانجردن - ستاریآپارتمانفروش1049,000,0001,170,000,0001394-03-30
45669تهرانجردن - عاطفی غربیآپارتمانفروش14311,800,0001394-03-30
45478تهرانپارک ملتکلنگیفروش56026,000,0001394-03-27
Page top