جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51696تهرانجردن - کاج آبادیآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394/05/24
51695تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش2058,300,0001,701,500,0001394/05/24
51513تهرانجردنکلنگیفروش1,02025,000,0001394/05/21
51517تهرانجردنکلنگیفروش1,80020,000,00023,200,000,0001394/05/21
51519تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش15512,500,0001,937,500,0001394/05/21
50606تهرانگاندیکلنگیفروش2,00025,000,00025,000,000,0001394/05/13
50610تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001394/05/13
50611تهرانگاندیمستغلاتفروش250کارشناسیکارشناسی1394/05/13
50422تهرانجردن - تندیسآپارتمانفروش5514,000,000770,000,0001394/05/12
50460تهرانجهان کودکمستغلاتفروش49625,000,0007,625,000,0001394/05/12
50461تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش1758,100,0001,417,500,0001394/05/12
50086تهرانجردن - سعیدیکلنگیفروش82920,000,0009,600,000,0001394/05/10
49125تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001394/05/03
49023تهرانناهید غربیآپارتمانفروش2058,000,0001,640,000,0001394/05/01
48835تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1838,900,0001,628,700,0001394/04/30
48724تهرانجردن - ظفرمستغلاتفروش1,28511,000,00014,135,000,0001394/04/29
48725تهرانجردن - تابان غربیمستغلاتفروش1,81616,000,00015,000,000,0001394/04/29
48545تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش8012,500,000875,000,0001394/04/25
48591تهرانجردنآپارتمانفروش1388,695,0001,200,000,0001394/04/25
48590تهرانجردنکلنگیفروش1,10025,000,00014,000,000,0001394/04/25
48375تهرانگاندیآپارتمانفروش12812,000,0001394/04/23
48376تهرانگاندیآپارتمانفروش1568,500,0001,326,000,0001394/04/23
48137تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانفروش12712,000,0001,524,000,0001394/04/22
48008تهرانجردن - عاطفیمستغلاتفروش1,50011,000,0001394/04/20
48009تهرانجردنآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394/04/20
48011تهرانجردنآپارتمانفروش3707,900,0002,923,000,0001394/04/20
47685تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش1318,000,0001,048,000,0001394/04/15
47684تهرانجردنکلنگیفروش66222,000,00011,000,000,0001394/04/15
47683تهرانجهان کودککلنگیفروش83020,000,00010,000,000,0001394/04/15
47507تهرانجردنکلنگیفروش2,40018,000,00027,540,000,0001394/04/14
Page top