املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60687تهرانگاندی جنوبیکلنگیفروش1,80823,000,00020,470,000,0001394-08-25
60688تهرانجردنآپارتمانفروش18516,216,0003,000,000,0001394-08-25
60517تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001394-08-24
60518تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش2428,000,0001,936,000,0001394-08-24
60215تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش18314,000,0002,562,000,0001394-08-20
58841تهرانجردنآپارتمانفروش1557,200,0001,116,000,0001394-08-06
58860تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانفروش20511,000,0002,255,000,0001394-08-06
58468تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1677,000,0001,169,000,0001394-07-30
58354تهرانجردن - روانپورآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001394-07-29
58355تهرانجردن - تابان غربیآپارتمانفروش1656,200,0001,032,000,0001394-07-29
58232تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1407,400,0001,036,000,0001394-07-28
58069تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش18520,000,0001394-07-27
58087تهرانجردنکلنگیفروش1,29622,000,00016,720,000,0001394-07-27
58108تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-07-27
57950تهرانجردنآپارتمانفروش22016,000,0003,520,000,0001394-07-26
57985تهرانجردنآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394-07-26
57811تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش1302,000,000100,000,0001394-07-25
57831تهرانجردن - عاطفیکلنگیفروش1,20018,000,00022,680,000,0001394-07-25
57830تهرانجردن - گلشهرآپارتمانفروش17012,500,0002,125,000,0001394-07-25
57915تهرانجردنویلافروش53630,000,00016,000,000,0001394-07-25
57591تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش18314,000,0002,562,000,0001394-07-22
56581تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394-07-11
56582تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-07-11
55879تهرانجردنآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-07-01
55880تهرانجردنآپارتمانفروش15511,500,0001,782,500,0001394-07-01
55881تهرانجردنآپارتمانفروش55013,000,0007,150,000,0001394-07-01
55378تهرانجردنآپارتمانفروش19011,700,0002,223,000,0001394-06-28
54813تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001394-06-23
54680تهرانجردنآپارتمانفروش1451,000,000,0001394-06-22
54681تهرانجردنآپارتمانفروش155190,000,0001394-06-22
Page top