املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63669تهرانجردنآپارتمانفروش2049,500,0001,938,000,0001394-09-29
63670تهرانجردنکلنگیفروش45028,000,00012,600,000,0001394-09-29
63684تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-09-29
63515تهرانولیعصر - بلالآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394-09-28
63379تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش2187,300,0001,519,400,0001394-09-26
63400تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش1302,000,000,0001394-09-26
63424تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش8012,500,000875,000,0001394-09-26
63270تهرانجردن - پارک ویآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-09-25
62972تهرانجردنآپارتمانفروش2228,000,0001,776,000,0001394-09-23
62995تهرانجردنآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394-09-23
62996تهرانجردنآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394-09-23
63008تهرانجردنآپارتمانفروش13910,000,0001,390,000,0001394-09-23
62833تهرانعاطفی شرقیمستغلاتفروش154کارشناسیکارشناسی1394-09-22
62843تهرانجردن - صداقتآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001394-09-22
62853تهرانجردنآپارتمانفروش1338,000,0001,064,000,0001394-09-22
62786تهرانپارک ویزمینفروش1,50016,000,0001394-09-18
62144تهرانولیعصر - پارک ملتمغازهفروش2427,000,000650,000,0001394-09-17
62392تهرانولیعصر - میردامادآپارتمانفروش1167,100,000823,600,0001394-09-15
61241تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش56020,000,0001394-08-30
61264تهرانجردنآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-08-30
61105تهرانجردنآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001394-08-28
60981تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1707,600,0001,292,000,0001394-08-27
60827تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394-08-26
60828تهرانجردنآپارتمانفروش11610,500,0001,218,000,0001394-08-26
60854تهرانجردنآپارتمانفروش1256,600,000825,000,0001394-08-26
60638تهرانجردنآپارتمانفروش13410,500,0001,407,000,0001394-08-25
60641تهرانجردنکلنگیفروش57020,000,0008,000,000,0001394-08-25
60670تهرانگاندیکلنگیفروش1,1005,283,0002,700,000,0001394-08-25
60671تهرانگاندیآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001394-08-25
60679تهرانجردنآپارتمانفروش20015,000,0002,100,000,0001394-08-25
Page top