جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60638تهرانجردنآپارتمانفروش13410,500,0001,407,000,0001394/08/25
60641تهرانجردنکلنگیفروش57020,000,0008,000,000,0001394/08/25
60670تهرانگاندیکلنگیفروش1,1005,283,0002,700,000,0001394/08/25
60671تهرانگاندیآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001394/08/25
60679تهرانجردنآپارتمانفروش20015,000,0002,100,000,0001394/08/25
60687تهرانگاندی جنوبیکلنگیفروش1,80823,000,00020,470,000,0001394/08/25
60688تهرانجردنآپارتمانفروش18516,216,0003,000,000,0001394/08/25
60517تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001394/08/24
60518تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش2428,000,0001,936,000,0001394/08/24
60215تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش18314,000,0002,562,000,0001394/08/20
58841تهرانجردنآپارتمانفروش1557,200,0001,116,000,0001394/08/06
58860تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانفروش20511,000,0002,255,000,0001394/08/06
58468تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1677,000,0001,169,000,0001394/07/30
58354تهرانجردن - روانپورآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001394/07/29
58355تهرانجردن - تابان غربیآپارتمانفروش1656,200,0001,032,000,0001394/07/29
58232تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1407,400,0001,036,000,0001394/07/28
58069تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش18520,000,0001394/07/27
58087تهرانجردنکلنگیفروش1,29622,000,00016,720,000,0001394/07/27
58108تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394/07/27
57950تهرانجردنآپارتمانفروش22016,000,0003,520,000,0001394/07/26
57985تهرانجردنآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394/07/26
57811تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش1302,000,000100,000,0001394/07/25
57831تهرانجردن - عاطفیکلنگیفروش1,20018,000,00022,680,000,0001394/07/25
57830تهرانجردن - گلشهرآپارتمانفروش17012,500,0002,125,000,0001394/07/25
57915تهرانجردنویلافروش53630,000,00016,000,000,0001394/07/25
57591تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش18314,000,0002,562,000,0001394/07/22
56581تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394/07/11
56582تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/07/11
55879تهرانجردنآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/07/01
55880تهرانجردنآپارتمانفروش15511,500,0001,782,500,0001394/07/01
Page top