جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48228تهراناختیاریهآپارتمانفروش976,500,000630,000,0001394-04-22
47980تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش33015,000,0003,000,000,0001394-04-20
47646تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش20015,000,0001394-04-15
47647تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش777,500,000577,500,0001394-04-15
47009تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1,875کارشناسیکارشناسی1394-04-08
46158تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-04-02
46174تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1307,650,000994,500,0001394-04-02
40880تهراناختیاریهکلنگیفروش15010,835,000650,000,0001394-03-27
45032تهراناختیاریهآپارتمانفروش12015,000,0001,500,000,0001394-03-24
44534تهراناختیاریهآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001394-03-18
43961تهراناختیاریهآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394-03-11
43962تهراناختیاریهآپارتمانفروش1028,200,000836,400,0001394-03-11
43968تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001394-03-11
43976تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش13415,000,0002,130,000,0001394-03-11
43758تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-03-09
43759تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1358,200,0001,107,000,0001394-03-09
43370تهراناختیاریهآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001394-03-05
43371تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش408,000,000320,000,0001394-03-05
43392تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش566,250,000350,000,0001394-03-05
43105تهراناختیاریهآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394-03-04
42096تهراناختیاریهآپارتمانفروش1078,900,000952,300,0001394-02-27
42097تهراناختیاریهآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394-02-27
42082تهراناختیاریهآپارتمانفروش1058,200,000861,000,0001394-02-24
41657تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001394-02-22
41662تهراناختیاریهآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001394-02-22
41672تهراناختیاریهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-02-22
41318تهراناختیاریهمغازهفروش3221,875,000700,000,0001394-02-20
41336تهراناختیاریه شمالیاداریفروش956,700,000636,500,0001394-02-20
41100تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394-02-17
41108تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-02-17
Page top