املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62609تهراناختیاریهمستغلاتفروش7513,000,0001394-09-17
62632تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394-09-17
62319تهراناختیاریهآپارتمانفروش85460,000,0001394-09-14
61866تهراناختیاریهآپارتمانفروش855,294,000450,000,0001394-09-07
61665تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-09-04
61245تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,400,000716,800,0001394-08-30
61266تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-08-30
61109تهراناختیاریهمستغلاتفروش83023,000,00017,020,000,0001394-08-28
61138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001394-08-28
59357تهراناختیاریهآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-08-12
58844تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,000,000,0001394-08-06
58862تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,277,778380,000,0001394-08-06
57945تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001394-07-26
57372تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,006,400,0001394-07-20
57081تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394-07-16
56808تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1488,500,0001,258,000,0001394-07-13
56613تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001394-07-11
55892تهراناختیاریهآپارتمانفروش10510,000,000640,000,0001394-07-04
52873تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001394-06-07
52766تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1828,500,0001,547,000,0001394-06-05
52793تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1567,900,0001,232,400,0001394-06-05
52323تهراناختیاریهآپارتمانفروش503,700,000185,000,0001394-06-02
52339تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش13012,000,0001,656,000,0001394-06-02
52018تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش907,800,000702,000,0001394-05-31
52036تهراناختیاریهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-05-31
51743تهراناختیاریهآپارتمانفروش754,665,000350,000,0001394-05-24
51699تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394-05-24
51407تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394-05-21
51429تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش26011,000,0001394-05-21
51009تهراناختیاریهکلنگیفروش24013,000,0002,262,000,0001394-05-17
Page top