جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51699تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394/05/24
51407تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394/05/21
51429تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش26011,000,0001394/05/21
51009تهراناختیاریهکلنگیفروش24013,000,0002,262,000,0001394/05/17
50427تهراناختیاریهآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/05/12
50428تهراناختیاریهآپارتمانفروش10911,500,0001,253,500,0001394/05/12
50058تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش53213,205,0007,000,000,0001394/05/10
49128تهراناختیاریهآپارتمانفروش1135,800,000655,400,0001394/05/03
49021تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,500,000396,000,0001394/05/01
48839تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,000,000,0001394/04/30
48703تهراناختیاریهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394/04/29
48704تهراناختیاریهآپارتمانفروش1106,700,000737,000,0001394/04/29
48550تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش45500,000,0001394/04/25
48551تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش14213,000,0001,417,000,0001394/04/25
48561تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش947,100,000667,400,0001394/04/25
48226تهراناختیاریهکلنگیفروش7217,860,000500,000,0001394/04/22
48227تهراناختیاریهآپارتمانفروش927,000,000644,000,0001394/04/22
48228تهراناختیاریهآپارتمانفروش976,500,000630,000,0001394/04/22
47980تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش33015,000,0003,000,000,0001394/04/20
47646تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش20015,000,0001394/04/15
47647تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش777,500,000577,500,0001394/04/15
47009تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1,875کارشناسیکارشناسی1394/04/08
46158تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/04/02
46174تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1307,650,000994,500,0001394/04/02
40880تهراناختیاریهکلنگیفروش15010,835,000650,000,0001394/03/27
45032تهراناختیاریهآپارتمانفروش12015,000,0001,500,000,0001394/03/24
44534تهراناختیاریهآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001394/03/18
43961تهراناختیاریهآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394/03/11
43962تهراناختیاریهآپارتمانفروش1028,200,000836,400,0001394/03/11
43968تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001394/03/11
Page top