املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70201تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001394-12-09
69634تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69459تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,350,000711,200,0001394-12-01
69421تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69441تهراناختیاریهمستغلاتفروش10010,500,0001394-12-01
68317تهراناختیاریه جنوبیمستغلاتفروش684,200,000,0001394-11-19
68343تهراناختیاریهآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-11-19
67843تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,400,000873,600,0001394-11-13
67856تهراناختیاریهکلنگیفروش83020,000,00014,800,000,0001394-11-13
67860تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001394-11-13
67138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-11-06
67152تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394-11-06
65927تهراناختیاریهآپارتمانفروش1948,500,0001,650,000,0001394-10-22
65700تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-10-19
65709تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-10-19
65246تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394-10-14
64697تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش688,000,000544,000,0001394-10-09
64740تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-10-09
63951تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-10-01
62609تهراناختیاریهمستغلاتفروش7513,000,0001394-09-17
62632تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394-09-17
62319تهراناختیاریهآپارتمانفروش85460,000,0001394-09-14
61866تهراناختیاریهآپارتمانفروش855,294,000450,000,0001394-09-07
61665تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-09-04
61245تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,400,000716,800,0001394-08-30
61266تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-08-30
61109تهراناختیاریهمستغلاتفروش83023,000,00017,020,000,0001394-08-28
61138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001394-08-28
59357تهراناختیاریهآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-08-12
58844تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,000,000,0001394-08-06
Page top