جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71064تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1048,200,000850,000,0001394/12/20
70867تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,600,000866,400,0001394/12/17
70383تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش18514,000,0001394/12/11
70417تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,173,000850,000,0001394/12/11
70165تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1394/12/09
70166تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001394/12/09
70201تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001394/12/09
69634تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69459تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,350,000711,200,0001394/12/01
69421تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69441تهراناختیاریهمستغلاتفروش10010,500,0001394/12/01
68317تهراناختیاریه جنوبیمستغلاتفروش684,200,000,0001394/11/19
68343تهراناختیاریهآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/11/19
67843تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,400,000873,600,0001394/11/13
67856تهراناختیاریهکلنگیفروش83020,000,00014,800,000,0001394/11/13
67860تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001394/11/13
67138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/11/06
67152تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394/11/06
65927تهراناختیاریهآپارتمانفروش1948,500,0001,650,000,0001394/10/22
65700تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/10/19
65709تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394/10/19
65246تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394/10/14
64697تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش688,000,000544,000,0001394/10/09
64740تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394/10/09
63951تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394/10/01
62609تهراناختیاریهمستغلاتفروش7513,000,0001394/09/17
62632تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394/09/17
62319تهراناختیاریهآپارتمانفروش85460,000,0001394/09/14
61866تهراناختیاریهآپارتمانفروش855,294,000450,000,0001394/09/07
61665تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/09/04
Page top