املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75229تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001395-03-10
75038تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001395-03-08
75043تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395-03-08
74812تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001395-03-04
74251تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395-02-14
74134تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15012,000,0001,800,000,0001395-02-13
73898تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش717,200,000511,200,0001395-02-11
73910تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001395-02-11
73660تهراناختیاره شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73695تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-02-08
73707تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش303کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73448تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش41014,000,0001395-02-06
72183تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش687,000,000476,000,0001395-01-24
72199تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395-01-24
72220تهراناختیاریه جنوبی کلنگیفروش55015,000,0001395-01-24
71877تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-01-22
71904تهراناختیاریه شمالی آپارتمانفروش835,180,000430,000,0001395-01-22
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395-01-17
71373تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش787,180,000560,000,0001395-01-15
71418تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش866,280,000540,000,0001395-01-15
71294تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001395-01-14
71288تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1505,800,0001,275,000,0001395-01-14
71191تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش85015,000,0008,250,000,0001394-12-24
71042تهراناختیاریهآپارتمانفروش895,100,000453,900,0001394-12-20
71064تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1048,200,000850,000,0001394-12-20
70867تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,600,000866,400,0001394-12-17
70383تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش18514,000,0001394-12-11
70417تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,173,000850,000,0001394-12-11
70165تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1394-12-09
70166تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001394-12-09
Page top