املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-14
80466تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395-05-12
80451تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-12
80428تهراناختیاریهآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001395-05-12
80287تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-10
80136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-07
80120تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1424,800,000681,600,0001395-05-07
80051تهراناختیاریهآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395-05-06
80045تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395-05-06
80040تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395-05-06
80039تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-06
79843تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395-05-04
79821تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-04
79714تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,900,000489,900,0001395-05-02
79668تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395-05-02
79542تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-04-30
79508تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395-04-30
79507تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395-04-30
78793تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-24
78771تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395-04-24
78598تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395-04-22
78504تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395-04-22
78491تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,000,000,0001395-04-22
78478تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-22
78218تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,006,400,0001395-04-20
75689تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395-03-17
75616تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-03-16
75641تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1566,900,0001,076,400,0001395-03-16
75190تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش50115,000,0001395-03-10
75191تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395-03-10
Page top