جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81508تهراناختیاریهآپارتمانفروش1748,500,0001,479,000,0001395/05/20
81496تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش22515,000,0001395/05/20
81228تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1207,916,000950,000,0001395/05/18
81205تهراناختیاریهآپارتمانفروش826,097,000500,000,0001395/05/18
81204تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001395/05/18
80103تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1247,800,000967,200,0001395/05/17
80259تهراناختیاریهآپارتمانفروش1469,500,0001395/05/17
80868تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش658,900,0001395/05/14
80850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395/05/14
80466تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395/05/12
80451تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395/05/12
80428تهراناختیاریهآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001395/05/12
80287تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395/05/10
80136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395/05/07
80120تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1424,800,000681,600,0001395/05/07
80051تهراناختیاریهآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395/05/06
80045تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395/05/06
80040تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/05/06
80039تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395/05/06
79843تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395/05/04
79821تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395/05/04
79714تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,900,000489,900,0001395/05/02
79668تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395/05/02
79542تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/04/30
79508تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395/04/30
79507تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395/04/30
78793تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/04/24
78771تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/04/24
78598تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395/04/22
78504تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/04/22
Page top