املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88793تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره603,500,00030,000,0001395/08/06
88792تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره175,000,00030,000,0001395/08/06
88716تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش9515,000,0001,200,000,0001395/08/06
88717تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,555,000500,000,0001395/08/06
88232تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001395/08/03
88231تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش825,855,000480,000,0001395/08/03
88162تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00050,000,0001395/08/02
88161تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/08/02
87923تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1834,000,000150,000,0001395/08/01
87873تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395/08/01
87872تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001395/08/01
87478تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش158کارشناسیکارشناسی1395/07/26
86997تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/17
86998تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001395/07/17
86408تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/07/10
86132تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/07/06
86133تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,400,000843,600,0001395/07/06
85850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001395/07/04
85555تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15015,000,0001,200,000,0001395/06/31
85554تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/06/31
85295تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش1,25011,000,0001395/06/27
27884تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/06/27
85256تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1257,000,000845,000,0001395/06/27
85255تهراناختیاریهآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001395/06/27
84727تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش825,855,000480,000,0001395/06/20
84728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1503,300,000,0001395/06/20
83617تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/06/10
83229تهراناختیاریهکلنگیفروش759,666,000580,000,0001395-06-06
83211تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001395-06-06
82879تهراناختیاریهکلنگیفروش12515,200,0001,900,000,0001395-06-02
Page top