جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001395/07/04
85555تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15015,000,0001,200,000,0001395/06/31
85554تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/06/31
85295تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش1,25011,000,0001395/06/27
27884تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/06/27
85256تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1257,000,000845,000,0001395/06/27
85255تهراناختیاریهآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001395/06/27
84727تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش825,855,000480,000,0001395/06/20
84728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1503,300,000,0001395/06/20
83617تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/06/10
83229تهراناختیاریهکلنگیفروش759,666,000580,000,0001395-06-06
83211تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001395-06-06
82879تهراناختیاریهکلنگیفروش12515,200,0001,900,000,0001395-06-02
82862تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-06-02
82850تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-06-02
82849تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395-06-02
81508تهراناختیاریهآپارتمانفروش1748,500,0001,479,000,0001395-05-20
81496تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش22515,000,0001395-05-20
81228تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1207,916,000950,000,0001395-05-18
81205تهراناختیاریهآپارتمانفروش826,097,000500,000,0001395-05-18
81204تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001395-05-18
80103تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1247,800,000967,200,0001395-05-17
80259تهراناختیاریهآپارتمانفروش1469,500,0001395-05-17
80868تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش658,900,0001395-05-14
80850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-14
80466تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395-05-12
80451تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-12
80428تهراناختیاریهآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001395-05-12
80287تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-10
80136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-07
Page top