جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88791تهراناختیاریه شمالیمستغلاترهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/08/06
88793تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره603,500,00030,000,0001395/08/06
88792تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره175,000,00030,000,0001395/08/06
88716تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش9515,000,0001,200,000,0001395/08/06
88717تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,555,000500,000,0001395/08/06
88232تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001395/08/03
88231تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش825,855,000480,000,0001395/08/03
88162تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00050,000,0001395/08/02
88161تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/08/02
87923تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1834,000,000150,000,0001395/08/01
87873تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395/08/01
87872تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001395/08/01
87694تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/07/27
87695تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن18200,000,0001395/07/27
87478تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش158کارشناسیکارشناسی1395/07/26
87388تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/25
87188تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/07/19
87068تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1063,000,00030,000,0001395/07/18
78952تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره156,000,00050,000,0001395/07/18
86997تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/17
86998تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001395/07/17
86498تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره30کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86408تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/07/10
86332تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره602,000,00050,000,0001395/07/08
86333تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/08
86191تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره9015,000,000100,000,0001395/07/06
86192تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره702,000,00050,000,0001395/07/06
86132تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/07/06
86133تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,400,000843,600,0001395/07/06
85458تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره268,000,00070,000,0001395/07/05
Page top