جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85164تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/25
84829تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره256,000,00080,000,0001395/06/21
84830تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00040,000,0001395/06/21
84727تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش825,855,000480,000,0001395/06/20
84728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1503,300,000,0001395/06/20
84521تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/17
84175تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00050,000,0001395/06/15
84176تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره772,500,00050,000,0001395/06/15
84032تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره701,600,00020,000,0001395/06/14
83818تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/11
83660تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره701,600,00050,000,0001395/06/10
83617تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/06/10
83484تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00050,000,0001395/06/09
83229تهراناختیاریهکلنگیفروش759,666,000580,000,0001395/06/06
83211تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001395/06/06
83148تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/06/04
83058تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/03
82930تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره1484,000,000100,000,0001395/06/02
82901تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1422,000,00070,000,0001395/06/02
82896تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00050,000,0001395/06/02
82879تهراناختیاریهکلنگیفروش12515,200,0001,900,000,0001395/06/02
82862تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395/06/02
82850تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395/06/02
82849تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395/06/02
82753تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1051,700,000120,000,0001395/06/01
81508تهراناختیاریهآپارتمانفروش1748,500,0001,479,000,0001395/05/20
81496تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش22515,000,0001395/05/20
81228تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1207,916,000950,000,0001395/05/18
81205تهراناختیاریهآپارتمانفروش826,097,000500,000,0001395/05/18
81204تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001395/05/18
Page top