املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20819تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393-07-14
20867تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,000,0001393-07-14
20702تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-07-12
20703تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393-07-12
20704تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش406,000,000240,000,0001393-07-12
20705تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش896,500,000578,500,0001393-07-12
20706تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-07-12
20707تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,800,000655,540,0001393-07-12
20342تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001393-07-08
20343تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001393-07-08
19807تهراناختیاریهآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-07-05
19482تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش9013,500,0001393-07-02
19483تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001393-07-02
19484تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-07-02
19131تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1715,900,0001,008,900,0001393-07-01
18480تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش17512,000,0002,100,000,0001393-06-27
18375تهراناختیاریه شمالی آپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-06-26
18177تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-06-25
18178تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-06-25
18005تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-06-24
17431تهراناختیاریهآپارتمانفروش815,200,000420,000,0001393-06-22
17193تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-06-19
17196تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393-06-19
17203تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-06-19
16899تهراناختیاریه شمالیآپارتمانمعاوضه118کارشناسیکارشناسی1393-06-18
16900تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-06-18
16903تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-06-18
16906تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393-06-18
16723تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش905,800,000552,000,0001393-06-17
16764تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-06-17
Page top