جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17196تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393/06/19
17203تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393/06/19
16899تهراناختیاریه شمالیآپارتمانمعاوضه118کارشناسیکارشناسی1393/06/18
16900تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/06/18
16903تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/06/18
16906تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393/06/18
16723تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش905,800,000552,000,0001393/06/17
16764تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393/06/17
16779تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش955,700,000540,000,0001393/06/17
16481تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393/06/15
16441تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393/06/15
16204تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1393/06/13
16109تهراناختیاریهآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393/06/12
16064تهراناختیاریهآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393/06/12
13887تهرانخیابان اختیاریهکلنگیفروش12018,000,0001392/05/09
Page top