جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22357تهراناختیاریهکلنگیفروش53012,800,0006,784,000,0001393/07/28
20887تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001393/07/26
22048تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393/07/26
22049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001393/07/26
22050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393/07/26
22051تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش21055,000,00011,550,000,0001393/07/26
21543تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش28413,500,0003,834,000,0001393/07/21
21279تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393/07/19
21280تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393/07/19
21281تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش837,500,000622,500,0001393/07/19
21282تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393/07/19
21283تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001393/07/19
21108تهراناختیاریه شمالی کلنگیفروش386کارشناسیکارشناسی1393/07/17
20817تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001393/07/14
20818تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش877,500,000652,000,0001393/07/14
20819تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393/07/14
20867تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,000,0001393/07/14
20702تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393/07/12
20703تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393/07/12
20704تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش406,000,000240,000,0001393/07/12
20705تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش896,500,000578,500,0001393/07/12
20706تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/07/12
20707تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,800,000655,540,0001393/07/12
20342تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001393/07/08
20343تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001393/07/08
19807تهراناختیاریهآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393/07/05
19482تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش9013,500,0001393/07/02
19483تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001393/07/02
19484تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/07/02
19131تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1715,900,0001,008,900,0001393/07/01
Page top