املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27223تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-09-13
25778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش937,900,000734,700,0001393-08-26
25783تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-08-26
25786تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-08-26
25233تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش17911,500,0002,085,500,0001393-08-22
25232تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش606,100,000366,000,0001393-08-22
25235تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-22
24849تهرانبلوارکاوهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393-08-20
24425تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393-08-18
23924تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش17911,500,0002,058,500,0001393-08-11
23925تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش31014,500,0004,495,000,0001393-08-11
23926تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش21015,000,0003,150,000,0001393-08-11
23513تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش77کارشناسیکارشناسی1393-08-08
23514تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001393-08-08
22278تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1188,200,000967,600,0001393-07-28
22279تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش677,300,000489,100,0001393-07-28
22357تهراناختیاریهکلنگیفروش53012,800,0006,784,000,0001393-07-28
20887تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001393-07-26
22048تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-26
22049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001393-07-26
22050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-07-26
22051تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش21055,000,00011,550,000,0001393-07-26
21543تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش28413,500,0003,834,000,0001393-07-21
21279تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393-07-19
21280تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393-07-19
21281تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش837,500,000622,500,0001393-07-19
21282تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393-07-19
21283تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001393-07-19
21108تهراناختیاریه شمالی کلنگیفروش386کارشناسیکارشناسی1393-07-17
20817تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001393-07-14
Page top