جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29848تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش162کارشناسیکارشناسی1393-10-08
29852تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-10-08
29603تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001393-10-07
29604تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-10-07
29654تهراناختیاریهآپارتمانفروش1545,974,026920,000,0001393-10-07
28023تهراناختیاریه شمالی مستغلاتفروش1,25012,000,00015,000,000,0001393-09-29
28696تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش504,600,000230,000,0001393-09-29
28813تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001393-09-29
28833تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1393-09-29
28366تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001393-09-25
28068تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش152کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28089تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-09-23
28090تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش656,950,000450,000,0001393-09-23
28117تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش30313,000,0003,939,000,0001393-09-23
28118تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش815,190,000420,000,0001393-09-23
28160تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001393-09-23
28178تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش13816,000,0002,208,000,0001393-09-23
28179تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-09-23
27957تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش815,190,000420,000,0001393-09-20
27958تهراناختیاریهآپارتمانفروش677,165,000480,000,0001393-09-20
27962تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001393-09-20
27596تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001393-09-18
27625تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش876,500,000565,500,0001393-09-18
27223تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-09-13
25778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش937,900,000734,700,0001393-08-26
25783تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-08-26
25786تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-08-26
25233تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش17911,500,0002,085,500,0001393-08-22
25232تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش606,100,000366,000,0001393-08-22
25235تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-22
Page top