املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31936تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-25
31761تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,900,000600,000,0001393-10-23
31398تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-10-21
31452تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش876,300,000548,100,0001393-10-21
31049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-10-18
31050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-10-18
31110تهراناختیاریهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-10-18
30852تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1455,700,000826,500,0001393-10-16
30677تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش886,300,000554,400,0001393-10-15
30679تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش835,100,000423,300,0001393-10-15
30717تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,650,000339,000,0001393-10-15
30481تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش21015,000,0003,150,000,0001393-10-14
30445تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,650,000339,000,0001393-10-13
30471تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12816,000,0002,048,000,0001393-10-13
30105تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393-10-10
30123تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1803,500,000,0001393-10-10
29847تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش1458,000,0001,160,000,0001393-10-08
29848تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش162کارشناسیکارشناسی1393-10-08
29852تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-10-08
29603تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001393-10-07
29604تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-10-07
29654تهراناختیاریهآپارتمانفروش1545,974,026920,000,0001393-10-07
28023تهراناختیاریه شمالی مستغلاتفروش1,25012,000,00015,000,000,0001393-09-29
28696تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش504,600,000230,000,0001393-09-29
28813تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001393-09-29
28833تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1393-09-29
28366تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001393-09-25
28068تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش152کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28089تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-09-23
28090تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش656,950,000450,000,0001393-09-23
Page top