املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37793تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1584,500,000711,000,0001393-12-19
37820تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش903,890,000350,000,0001393-12-19
37399تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-12-14
36705تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش767,400,000562,400,0001393-12-07
36704تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش877,500,000652,500,0001393-12-07
36313تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-12-05
36314تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001393-12-05
35815تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393-11-30
35351تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393-11-26
34557تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001393-11-19
34558تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-11-19
33789تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-11-12
33793تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش60720,000,0007,720,000,0001393-11-12
32947تهراناختیاریهآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393-11-05
32949تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001393-11-05
32806تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,700,000413,600,0001393-11-04
32818تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-11-04
32121تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1767,500,0001,320,000,0001393-10-27
32118تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-27
32104تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-10-27
31936تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-25
31761تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,900,000600,000,0001393-10-23
31398تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-10-21
31452تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش876,300,000548,100,0001393-10-21
31049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-10-18
31050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-10-18
31110تهراناختیاریهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-10-18
30852تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1455,700,000826,500,0001393-10-16
30677تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش886,300,000554,400,0001393-10-15
30679تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش835,100,000423,300,0001393-10-15
Page top