جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87694تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/07/27
87695تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن18200,000,0001395/07/27
87478تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش158کارشناسیکارشناسی1395/07/26
87388تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/25
87188تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/07/19
87189تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/07/19
87068تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1063,000,00030,000,0001395/07/18
78952تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره156,000,00050,000,0001395/07/18
86997تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/17
86998تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001395/07/17
86498تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره30کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86408تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/07/10
86332تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره602,000,00050,000,0001395/07/08
86333تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/08
86191تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره9015,000,000100,000,0001395/07/06
86192تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره702,000,00050,000,0001395/07/06
86132تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/07/06
86133تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,400,000843,600,0001395/07/06
85458تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره268,000,00070,000,0001395/07/05
85850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001395/07/04
85696تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/07/01
85670تهراناختیریه شملیآپارتمانرهن100کارشناسی1395/07/01
85555تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15015,000,0001,200,000,0001395/07/01
85554تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/07/01
85351تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/28
85050تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره60300,00070,000,0001395/06/27
85295تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش1,25011,000,0001395/06/27
27884تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/06/27
85256تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1257,000,000845,000,0001395/06/27
85255تهراناختیاریهآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001395/06/27
Page top