املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 3 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95649تهرانپاسدارانکلنگیفروش11012,000,0002,448,000,0001396/02/07
81624تهرانمیرداماد، شاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001396/01/07
95445تهرانظفر، دلیریآپارتمانرهن100148,000,0001396/01/07
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001396/01/04
95352تهرانعابدینی زادهآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001395/11/16
81231تهراندروسکلنگیفروش32018,500,0001395/11/11
95348تهرانشريعتیآپارتماناجاره1254,800,0001395/10/26
92360تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره451,600,00010,000,0001395/10/21
95314تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن135250,000,0001395/10/16
95315تهرانبوستان پنجمآپارتمانرهن و اجاره1526,000,00080,000,0001395/10/16
95312تهرانتقاطع ظفراداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/10/16
95318تهرانعاطفی غربیآپارتمانرهن و اجاره1505,000,00010,000,0001395/10/16
95322تهرانشیراز جنوبیمستغلاترهن7502,000,000,0001395/10/16
95309تهرانپارک ویآپارتمانرهن و اجاره1007,000,00050,000,0001395/10/16
95301تهرانقباآپارتمانرهن و اجاره1505,800,00060,000,0001395/10/16
95316تهرانگلستانهاآپارتمانرهن و اجاره1807,000,000100,000,0001395/10/16
95320تهرانشیخ بهایی مستغلاترهن و اجاره3004,200,000150,000,0001395/10/16
95313تهرانپاسدارن اداریرهن85450,000,0001395/10/16
95319تهرانفرزان غربیآپارتمانرهن175310,000,0001395/10/16
95317تهرانمکران جنوبیآپارتمانرهن100125,000,0001395/10/16
95253تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2459,500,0002,327,500,0001395/10/15
95254تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1079,200,000984,400,0001395/10/14
95252تهرانآفریقامستغلاتفروش12013,000,0001395/10/14
93517تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1504,200,00065,000,0001395/10/09
95193تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن115230,000,0001395/10/09
95203تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1106,000,00050,000,0001395/10/09
95190تهرانجردناداریرهن و اجاره985,500,00050,000,0001395/10/09
95196تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره852,300,00035,000,0001395/10/09
95191تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره652,500,00030,000,0001395/10/09
95189تهرانجردناداریرهن و اجاره875,000,00050,000,0001395/10/09
Page top