جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48786تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/04/29
48787تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394/04/29
48785تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/04/29
48385تهرانگیشاآپارتمانفروش13613,235,2941,800,000,0001394/04/23
48386تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/04/23
48387تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394/04/23
48122تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/04/21
48123تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1316,200,000812,000,0001394/04/21
48124تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1604,200,000672,000,0001394/04/21
48125تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394/04/21
46532تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001394/04/04
46526تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1426,690,000950,000,0001394/04/04
46525تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش754,533,000340,000,0001394/04/04
46524تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش777,400,000569,800,0001394/04/04
46523تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش12013,000,000832,000,0001394/04/04
46536تهرانگیشاآپارتمانفروش1166,250,000725,000,0001394/04/04
45510تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1658,500,0001394/03/28
45511تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001394/03/28
45533تهرانگیشاآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/03/28
43944تهرانگیشاآپارتمانفروش996,500,000643,500,0001394/03/11
43945تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394/03/11
43949تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش717,000,000497,000,0001394/03/11
43330تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش737,300,000532,900,0001394/03/05
43331تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش955,265,000500,000,0001394/03/05
43357تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001394/03/05
43394تهرانگیشاآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/03/05
42949تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394/03/03
42950تهرانگیشاآپارتمانفروش1206,666,000800,000,0001394/03/03
42948تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001394/03/03
42947تهرانگیشاآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001394/03/03
Page top