جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56806تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001394/07/13
56573تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001394/07/09
56574تهرانبلوچستانآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/07/09
56252تهرانگیشاآپارتمانفروش1624,876,000790,000,0001394/07/07
56253تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394/07/07
56254تهرانگیشاآپارتمانفروش1705,500,000935,000,0001394/07/07
54836تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001394/06/23
54837تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش777,300,000562,100,0001394/06/23
54434تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش30013,000,0004,108,000,0001394/06/18
54435تهرانگیشاآپارتمانفروش884,659,000410,000,0001394/06/18
54440تهرانگیشاآپارتمانفروش1084,700,0003,507,000,0001394/06/18
54061تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394/06/16
54062تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش51011,700,0003,300,000,0001394/06/16
54063تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش836,200,000514,600,0001394/06/16
53170تهرانگیشاکلنگیفروش16611,000,0001,540,000,0001394/06/09
53177تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/06/09
53178تهرانگیشاآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394/06/09
52626تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/06/04
52630تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1025,650,000576,300,0001394/06/04
52631تهرانگیشاآپارتمانفروش1778,300,0001,469,100,0001394/06/04
52162تهرانگیشاآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/06/01
52163تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/06/01
52171تهرانگیشاآپارتمانفروش1807,300,0001,314,000,0001394/06/01
50600تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1394/05/13
50601تهرانگیشاآپارتمانفروش1206,250,000750,000,0001394/05/13
50602تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394/05/13
48882تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/04/30
48786تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/04/29
48787تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394/04/29
48785تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/04/29
Page top