جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60231تهرانگیشا - زوج هامستغلاتفروش6608,500,0005,610,000,0001394/08/20
59777تهرانگیشاآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394/08/17
59778تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/08/17
59788تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش984,591,000450,000,0001394/08/17
59230تهرانگیشاآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394/08/11
59231تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394/08/11
59237تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1757,142,0001,250,000,0001394/08/11
58210تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1608,750,0001,400,000,0001394/07/28
58211تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1587,278,0001,150,000,0001394/07/28
58242تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1588,200,0001,295,600,0001394/07/28
57967تهرانگیشاآپارتمانفروش1084,600,000496,800,0001394/07/26
57968تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1455,571,000800,000,0001394/07/26
57861تهرانگیشاآپارتمانفروش13010,200,0001,326,000,0001394/07/25
57860تهرانگیشاکلنگیفروش36014,000,0004,200,000,0001394/07/25
57619تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,300,000766,500,0001394/07/22
57618تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/07/22
57677تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001394/07/22
57366تهرانگیشاآپارتمانفروش1455,862,000850,000,0001394/07/20
57367تهرانگیشامستغلاتفروش8857,800,0006,903,000,0001394/07/20
57368تهرانگیشاآپارتمانفروش1456,206,897900,000,0001394/07/20
57381تهرانگیشاآپارتمانفروش1407,900,0001,106,000,0001394/07/20
56773تهرانگیشاآپارتمانفروش408,750,000350,000,0001394/07/13
56774تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001394/07/13
56775تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1658,500,0001,402,500,0001394/07/13
56776تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش907,500,000637,500,0001394/07/13
56806تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001394/07/13
56573تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001394/07/09
56574تهرانبلوچستانآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/07/09
56252تهرانگیشاآپارتمانفروش1624,876,000790,000,0001394/07/07
56253تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394/07/07
Page top