جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63811تهرانگیشاآپارتمانفروش1537,300,0001,116,900,0001394-09-30
63248تهرانگیشاآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-09-25
63276تهرانگیشاآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-09-25
63285تهرانگیشاآپارتمانفروش1728,300,0001,427,600,0001394-09-25
62728تهرانگیشاآپارتمانفروش1566,200,000967,200,0001394-09-18
62729تهرانگیشامستغلاتفروش9008,000,0007,200,000,0001394-09-18
62738تهرانگیشاآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-09-18
62506تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001394-09-16
62507تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001394-09-16
62516تهرانگیشاآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001394-09-16
62528تهرانگیشاآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-09-16
62408تهرانگیشاآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001394-09-15
62419تهرانگیشاآپارتمانفروش2054,600,000943,000,0001394-09-15
62162تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-09-10
62163تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1154,869,000560,000,0001394-09-10
62192تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394-09-10
61933تهرانگیشاآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-09-08
61934تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1364,559,000620,000,0001394-09-08
61943تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1147,300,000832,200,0001394-09-08
61539تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1648,500,0001,394,000,0001394-09-03
61540تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394-09-03
61543تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,700,0001,224,300,0001394-09-03
60824تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394-08-26
60825تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001394-08-26
60848تهرانگیشاآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-08-26
60860تهرانگیشاآپارتمانفروش996,800,000673,200,0001394-08-26
60229تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-08-20
60230تهرانگیشاآپارتمانفروش1346,600,000884,400,0001394-08-20
60231تهرانگیشا - زوج هامستغلاتفروش6608,500,0005,610,000,0001394-08-20
59777تهرانگیشاآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394-08-17
Page top