املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90549تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395/08/24
90548تهرانگیشاآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001395/08/24
90547تهرانگیشاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001395/08/24
90289تهرانگیشامستغلاتفروش9308,500,0001395/08/24
90370تهرانگیشاآپارتمانرهن192150,000,0001395/08/23
90283تهرانگیشامغازهرهن و اجاره8530,000,000600,000,0001395/08/22
90022تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,100,00035,000,0001395/08/19
89915تهرانگیشاآپارتمانفروش1629,000,0001,458,000,0001395/08/19
89914تهرانگیشاآپارتمانفروش1806,200,0001,116,000,0001395/08/19
89913تهرانگیشاآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1395/08/19
89912تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001395/08/19
89647تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره801,100,00070,000,0001395/08/17
89535تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره72500,00080,000,0001395/08/13
89239تهرانبر گیشااداریرهن و اجاره1035,000,00050,000,0001395/08/11
89238تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00030,000,0001395/08/11
89146تهرانگیشاآپارتمانفروش986,122,000600,000,0001395/08/11
89145تهرانگیشاآپارتمانفروش726,930,000499,000,0001395/08/11
89097تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره932,200,00060,000,0001395/08/10
89095تهرانگیشااداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/08/10
88940تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1142,500,00060,000,0001395/08/09
88939تهرانگیشامغازهرهن و اجاره268,500,000100,000,0001395/08/09
88674تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/08/05
88673تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره951,000,00050,000,0001395/08/05
88562تهرانگیشاآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/08/05
88322تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره851,000,00050,000,0001395/08/03
88208تهرانگیشاآپارتمانفروش1806,200,0001,116,000,0001395/08/03
88207تهرانگیشاآپارتمانفروش506,400,000320,000,0001395/08/03
88102تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/08/02
87818تهرانگیشاآپارتمانفروش1128,000,0001395/07/28
87373تهرانگیشاآپارتمانفروش1108,300,000913,000,0001395/07/25
Page top