جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73523تهرانگیشاآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001395/02/07
73547تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1617,300,0001,175,300,0001395/02/07
73264تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش826,830,000560,000,0001395/02/05
73256تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش866,100,000524,600,0001395/02/05
73257تهرانبلوچستانآپارتمانمعاوضه1206,665,000800,000,0001395/02/05
73272تهرانگیشاآپارتمانفروش1678,900,0001,486,300,0001395/02/05
72844تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/01/31
72845تهرانگیشا - فرد هامستغلاتفروش51012,000,0001395/01/31
72847تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/01/31
72868تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1546,200,000954,800,0001395/01/31
72596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1277,200,000914,000,0001395/01/29
71869تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,0001395/01/22
71570تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395/01/17
71587تهرانگیشاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001395/01/17
71596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,400,000606,800,0001395/01/17
71458تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1047,300,000759,200,0001395/01/16
71384تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش984,800,000470,500,0001395/01/15
70628تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,700,0001,224,300,0001394/12/13
69823تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش153کارشناسیکارشناسی1394/12/04
69536تهرانگیشاآپارتمانفروش717,000,000497,000,0001394/12/02
69545تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1685,800,000974,400,0001394/12/02
69546تهرانگیشاآپارتمانفروش856,470,000550,000,0001394/12/02
69547تهرانفروزان فرآپارتمانفروش1086,800,000734,400,0001394/12/02
69216تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/11/28
69230تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1658,181,0001,350,000,0001394/11/28
69234تهرانگیشاآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001394/11/28
69092تهرانگیشاکلنگیفروش8210,300,0001394/11/27
68858تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش824,025,000330,000,0001394/11/25
68859تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش847,300,000613,200,0001394/11/25
68476تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش876,800,000523,600,0001394/11/20
Page top