جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83731تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/06/10
83691تهرانبر جلالاداریرهن و اجاره1161,500,00060,000,0001395/06/10
83543تهرانبر گیشااداریرهن140300,000,0001395/06/09
83542تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره902,000,00060,000,0001395/06/09
83461تهرانگیشااداریرهن75350,000,0001395/06/08
83392تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/06/07
83389تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001395/06/07
83388تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00030,000,0001395/06/07
83108تهرانگیشااداریرهن و اجاره632,000,00040,000,0001395/06/03
83107تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1002,500,000100,000,0001395/06/03
83106تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1362,500,000100,000,0001395/06/03
82827تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/01
82015تهرانگیشاآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001395/05/25
81035تهرانگیشاآپارتمانفروش1605,800,000928,000,0001395/05/17
81030تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1636,000,000978,000,0001395/05/17
81029تهرانگیشاآپارتمانفروش915,494,000500,000,0001395/05/17
80647تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش997,500,000742,499,9681395/05/13
80623تهرانگیشاآپارتمانفروش1548,584,0001,322,000,0001395/05/13
80622تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش807,750,000620,000,0001395/05/13
79996تهرانگیشاآپارتمانفروش775,000,000385,000,0001395/05/05
79981تهرانپل گیشاآپارتمانفروش1088,000,000864,000,0001395/05/05
79980تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1307,600,000988,000,0001395/05/05
79765تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001395/05/03
78590تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001395/04/24
78377تهرانگیشاآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/04/21
78361تهرانگیشاآپارتمانفروش1768,300,0001,460,800,0001395/04/21
78360تهرانگیشاآپارتمانفروش967,600,000729,600,0001395/04/21
75692تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001395/03/17
75682تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001395/03/17
75669تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001395/03/17
Page top