املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89239تهرانبر گیشااداریرهن و اجاره1035,000,00050,000,0001395/08/11
89238تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00030,000,0001395/08/11
89146تهرانگیشاآپارتمانفروش986,122,000600,000,0001395/08/11
89145تهرانگیشاآپارتمانفروش726,930,000499,000,0001395/08/11
89097تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره932,200,00060,000,0001395/08/10
89095تهرانگیشااداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/08/10
88940تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1142,500,00060,000,0001395/08/09
88939تهرانگیشامغازهرهن و اجاره268,500,000100,000,0001395/08/09
88674تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/08/05
88673تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره951,000,00050,000,0001395/08/05
88562تهرانگیشاآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/08/05
88490تهرانگیشااداریرهن و اجاره1504,800,000100,000,0001395/08/04
88322تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره851,000,00050,000,0001395/08/03
88208تهرانگیشاآپارتمانفروش1806,200,0001,116,000,0001395/08/03
88207تهرانگیشاآپارتمانفروش506,400,000320,000,0001395/08/03
88102تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/08/02
87818تهرانگیشاآپارتمانفروش1128,000,0001395/07/28
87778تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره752,000,00025,000,0001395/07/27
87618تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره953,000,00080,000,0001395/07/26
87617تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/07/26
87454تهرانگیشااداریرهن و اجاره932,300,00060,000,0001395/07/25
87373تهرانگیشاآپارتمانفروش1108,300,000913,000,0001395/07/25
87256تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/07/19
87161تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره961,900,00030,000,0001395/07/18
87160تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00035,000,0001395/07/18
87159تهرانگیشااداریرهن و اجاره802,500,00060,000,0001395/07/18
87158تهرانگیشااداریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/18
86719تهرانگیشااداریرهن و اجاره1133,000,00040,000,0001395/07/13
86610تهرانگیشااداریرهن و اجاره1372,000,00050,000,0001395/07/11
86609تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1701,300,000100,000,0001395/07/11
Page top