املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93639تهرانگیشاآپارتمانرهن83155,000,0001395/09/24
93464تهرانگیشاآپارتمانفروش835,900,000489,700,0001395/09/23
93463تهرانگیشاآپارتمانفروش1244,500,000558,000,0001395/09/23
93462تهرانگیشاآپارتمانفروش925,434,783500,000,0001395/09/23
93359تهرانگیشامغازهرهن27200,000,0001395/09/22
93358تهرانپیروزی غربیاداریرهن و اجاره852,700,00035,000,0001395/09/22
93357تهرانگیشاآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/22
93316تهرانگیشاآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/09/22
93315تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1096,000,000654,000,0001395/09/22
93314تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش936,700,000623,100,0001395/09/22
93313تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1278,400,0001,066,800,0001395/09/22
93280تهرانگیشاآپارتمانرهن90140,000,0001395/09/21
88490تهرانگیشااداریرهن و اجاره1504,800,000100,000,0001395/09/21
92969تهرانبلوچستان آپارتمانفروش846,000,000504,000,0001395/09/18
92968تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش916,593,000600,000,0001395/09/18
92967تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001395/09/18
92912تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1362,500,000100,000,0001395/09/17
92911تهرانگیشااداریرهن135150,000,0001395/09/17
92910تهرانفروزان فرآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/17
92743تهرانگیشااداریرهن و اجاره1002,800,00035,000,0001395/09/16
92744تهرانپیروزی شرقیآپارتمانرهن97140,000,0001395/09/16
92742تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره1403,700,000100,000,0001395/09/16
92745تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره751,900,00050,000,0001395/09/16
92572تهرانگیشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001395/09/16
92571تهرانگیشاآپارتمانفروش1669,036,0001,500,000,0001395/09/16
92570تهرانگیشاآپارتمانفروش1047,200,000748,800,0001395/09/16
92354تهرانگیشامغازهاجاره20550,000,0001395/09/14
92353تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره912,000,00050,000,0001395/09/14
92352تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1553,500,000200,000,0001395/09/14
89646تهرانگیشااداریرهن و اجاره1283,000,000100,000,0001395/09/14
Page top