جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85982تهرانگیشاآپارتمانرهن5795,000,0001395/07/04
85761تهرانگیشاآپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001395/07/03
85763تهرانگیشاآپارتمانفروش1738,700,0001,505,100,0001395/07/03
85762تهرانگیشاآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001395/07/03
85595تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1802,200,00080,000,0001395/07/01
85435تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,700,00050,000,0001395/06/28
85124تهرانگیشاآپارتمانرهن96160,000,0001395/06/24
85024تهرانگیشاآپارتمانفروش646,795,000435,000,0001395/06/24
85022تهرانگیشاآپارتمانفروش1738,300,0001,435,900,0001395/06/24
85023تهرانبلوچستانآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001395/06/24
84942تهرانبلوار فروزانفرآپارتمانرهن و اجاره772,200,00030,000,0001395/06/23
84940تهرانگیشاآپارتمانرهن85150,000,0001395/06/23
84941تهرانگیشااداریرهن و اجاره1452,300,00030,000,0001395/06/23
84694تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00040,000,0001395/06/18
84576تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره753,000,00010,000,0001395/06/17
84475تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن155320,000,0001395/06/16
84474تهرانگیشاآپارتمانرهن153300,000,0001395/06/16
84363تهرانگیشامستغلاترهن و اجاره16515,000,000250,000,0001395/06/16
84256تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره902,000,00060,000,0001395/06/15
84255تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره852,000,00040,000,0001395/06/15
84150تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1803,500,000100,000,0001395/06/14
84016تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره851,200,000100,000,0001395/06/13
83879تهرانگیشااداریرهن و اجاره1302,500,00030,000,0001395/06/11
83878تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره951,800,00040,000,0001395/06/11
83731تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/06/10
83691تهرانبر جلالاداریرهن و اجاره1161,500,00060,000,0001395/06/10
83543تهرانبر گیشااداریرهن140300,000,0001395/06/09
83542تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره902,000,00060,000,0001395/06/09
83461تهرانگیشااداریرهن75350,000,0001395/06/08
83392تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/06/07
Page top