جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20025تهرانگیشاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/07/07
20026تهرانگیشامستغلاتفروش1869,000,0001,647,000,0001393/07/07
20027تهرانگیشامغازهفروش85کارشناسیکارشناسی1393/07/07
20028تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393/07/07
19782تهرانگیشاآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393/07/05
19783تهرانگیشاکلنگیفروش37214,000,0005,208,000,0001393/07/05
18884تهرانگیشاآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393/06/30
18885تهرانگیشاآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001393/06/30
18886تهرانگیشاآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001393/06/30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393/06/30
18888تهرانگیشاآپارتمانفروش826,097,561500,000,0001393/06/30
18889تهرانگیشاآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393/06/30
18413تهرانگیشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393/06/27
18415تهرانگیشاآپارتمانفروش1556,900,0001,069,500,0001393/06/27
18416تهرانگیشاآپارتمانفروش867,200,000619,200,0001393/06/27
18417تهرانگیشاآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393/06/27
18418تهرانگیشاآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001393/06/27
17591تهرانگیشاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393/06/22
17592تهرانگیشاآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/06/22
17595تهرانگیشاآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001393/06/22
17599تهرانگیشاآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393/06/22
17600تهرانگیشاآپارتمانفروش786,700,000520,000,0001393/06/22
17602تهرانگیشاآپارتمانفروش1147,800,000889,200,0001393/06/22
17603تهرانگیشاآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393/06/22
17604تهرانگیشاآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393/06/22
16522تهرانگیشاآپارتمانفروش1977,500,0001,447,500,0001393/06/15
16515تهرانگیشاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393/06/15
16516تهرانگیشاآپارتمانفروش837,500,000622,500,0001393/06/15
16510تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/06/15
15872تهرانگیشا آپارتمانفروش657,000,000455,000,0001393/06/11
Page top