جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24882تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001393/08/21
24934تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393/08/21
24970تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001393/08/21
24343تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش685,700,000387,600,0001393/08/18
24344تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393/08/18
24356تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش986,900,000676,200,0001393/08/18
24381تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش687,300,000496,400,0001393/08/18
24410تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش34013,500,0002,912,000,0001393/08/18
22200تهرانگیشاآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393/07/27
22201تهرانگیشاآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393/07/27
22202تهرانگیشاآپارتمانفروش606,900,000414,000,0001393/07/27
22203تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001393/07/27
21820تهرانگیشاآپارتمانفروش926,100,000561,200,0001393/07/24
21163تهرانگیشاآپارتمانفروش1376,250,000850,000,0001393/07/17
21168تهرانگیشامغازهفروش3220,000,000640,000,0001393/07/17
21169تهرانگیشاآپارتمانفروش855,530,000470,000,0001393/07/17
20889تهرانگيشاآپارتمانفروش884,500,000396,000,0001393/07/14
20901تهرانگيشااداریفروش936,800,000632,400,0001393/07/14
20914تهرانگيشاآپارتمانفروش1206,250,000750,000,0001393/07/14
20921تهرانگيشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393/07/14
20935تهرانگيشاآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/07/14
20729تهرانگیشاآپارتمانفروش1127,000,000686,000,0001393/07/12
20730تهرانگیشااداریفروش1288,000,0001,024,000,0001393/07/12
20731تهرانگیشاآپارتمانفروش1216,600,000800,000,0001393/07/12
20732تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393/07/12
20733تهرانگیشامغازهفروش1131,000,000350,000,0001393/07/12
20734تهرانگیشااداریفروش987,000,000686,000,0001393/07/12
20735تهرانگیشاآپارتمانفروش835,903,614490,000,0001393/07/12
20736تهرانگیشاآپارتمانفروش1635,500,000896,500,0001393/07/12
20024تهرانگیشاآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393/07/07
Page top