املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35538تهرانگیشاآپارتمانفروش884,700,000338,400,0001393-11-28
34755تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-11-20
34756تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393-11-20
32986تهرانگیشاآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001393-11-05
32987تهرانگیشاآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393-11-05
32988تهرانگیشا - فردهااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-11-05
32542تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393-11-01
32580تهرانگیشاآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001393-11-01
31951تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش807,800,000624,000,0001393-10-25
31950تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش775,900,000454,300,0001393-10-25
31765تهرانگیشا - فردهااداریفروش1407,500,0001,050,000,0001393-10-24
31752تهرانگیشا - فردهااداریفروش855,530,000470,000,0001393-10-23
30930تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش907,700,000693,000,0001393-10-17
30931تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001393-10-17
30944تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001393-10-17
30957تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393-10-17
30421تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393-10-13
30441تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393-10-13
30460تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393-10-13
30467تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-10-13
30418تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393-10-12
29923تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش2325,000,000575,000,0001393-10-09
29943تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1268,000,0001,008,000,0001393-10-09
29787تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1714,970,000850,000,0001393-10-08
29789تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش756,350,000479,250,0001393-10-08
29793تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-10-08
29797تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-10-08
29875تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش28012,000,0003,360,000,0001393-10-08
29900تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393-10-08
29901تهرانگیشاآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001393-10-08
Page top