جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29249تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش986,635,000650,000,0001393/10/04
29294تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393/10/04
29323تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش765,300,000402,300,0001393/10/04
28927تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001393/10/01
28928تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش3320,000,000660,000,0001393/10/01
28941تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001393/10/01
28948تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393/10/01
28544تهرانگیشاآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001393/09/27
28545تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/09/27
28546تهرانگیشاآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393/09/27
28547تهرانگیشا - زوج هااداریفروش978,500,000824,500,0001393/09/27
28597تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393/09/27
28027تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش877,300,000489,100,0001393/09/23
28028تهرانگیشاآپارتمانفروش835,300,000402,800,0001393/09/23
28108تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001393/09/23
28156تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1705,750,000977,500,0001393/09/23
28157تهرانگیشااداریفروش764,000,000304,000,0001393/09/23
28158تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393/09/23
27744تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393/09/19
27752تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393/09/19
27757تهرانگیشاآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393/09/19
26766تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش858,300,000705,500,0001393/09/10
26774تهرانگیشامغازهفروش17250,000,0001393/09/10
26799تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001393/09/10
26262تهرانگیشااداریفروش1385,500,000759,000,0001393/09/01
26318تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/09/01
25621تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/08/26
25622تهرانگیشاآپارتمانفروش894,200,000373,800,0001393/08/26
25623تهرانگیشاآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393/08/26
25626تهرانگیشااداریفروش1707,000,0001,190,000,0001393/08/26
Page top