جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32542تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393/11/01
32580تهرانگیشاآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001393/11/01
31951تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش807,800,000624,000,0001393/10/25
31950تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش775,900,000454,300,0001393/10/25
31765تهرانگیشا - فردهااداریفروش1407,500,0001,050,000,0001393/10/24
31752تهرانگیشا - فردهااداریفروش855,530,000470,000,0001393/10/23
30930تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش907,700,000693,000,0001393/10/17
30931تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001393/10/17
30944تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001393/10/17
30957تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393/10/17
30421تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/10/13
30441تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393/10/13
30460تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393/10/13
30467تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/10/13
30418تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393/10/12
29923تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش2325,000,000575,000,0001393/10/09
29943تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1268,000,0001,008,000,0001393/10/09
29787تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1714,970,000850,000,0001393/10/08
29789تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش756,350,000479,250,0001393/10/08
29793تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/10/08
29797تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393/10/08
29875تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش28012,000,0003,360,000,0001393/10/08
29900تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393/10/08
29901تهرانگیشاآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001393/10/08
29906تهرانگیشاآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001393/10/08
29523تهرانگیشازمینفروش30014,000,0004,200,000,0001393/10/06
29459تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش32613,000,0004,238,000,0001393/10/05
29460تهرانگیشاکلنگیفروش30013,000,0003,900,000,0001393/10/05
29247تهرانگیشا - فردهااداریفروش808,300,000664,000,0001393/10/04
29249تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش986,635,000650,000,0001393/10/04
Page top