جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41648تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش927,500,000690,000,0001394/02/22
41088تهرانگیشامستغلاتفروش8907,000,0006,230,000,0001394/02/17
41090تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394/02/17
40870تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/02/15
40871تهرانگیشاآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001394/02/15
40872تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش926,300,000579,600,0001394/02/15
40873تهرانگیشامستغلاتفروش1028,000,0001394/02/15
40285تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش29915,000,0001394/02/07
40286تهرانگیشاآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394/02/07
40287تهرانگیشاآپارتمانفروش847,300,000613,200,0001394/02/07
40021تهرانگیشاکلنگیفروش35013,000,0003,900,000,0001394/02/01
40022تهرانگیشاکلنگیفروش18012,000,0001,680,000,0001394/02/01
40023تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/02/01
40024تهرانگیشاآپارتمانفروش1514,500,000679,500,0321394/02/01
39803تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش835,422,000450,000,0001394/01/30
39804تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/01/30
39808تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش996,600,000653,400,0001394/01/30
39812تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش907,100,000639,000,0001394/01/30
39580تهرانگیشاآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001394/01/27
39581تهرانگیشاآپارتمانفروش1768,500,0001,496,000,0001394/01/27
39582تهرانگیشاآپارتمانفروش965,700,000547,200,0001394/01/27
39282تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش51012,000,0003,360,000,0001394/01/25
39283تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش35713,000,0003,120,000,0001394/01/25
39284تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001394/01/25
38984تهرانگیشاآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001394/01/23
38986تهرانگیشاآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001394/01/23
38678تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش855,529,000470,000,0001394/01/19
38676تهرانگیشامغازهفروش3951,282,0002,000,000,0001394/01/19
38677تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394/01/19
38675تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش687,800,000530,400,0001394/01/19
Page top