املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92969تهرانبلوچستان آپارتمانفروش846,000,000504,000,0001395/09/18
92968تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش916,593,000600,000,0001395/09/18
92967تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001395/09/18
92912تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1362,500,000100,000,0001395/09/17
92911تهرانگیشااداریرهن135150,000,0001395/09/17
92910تهرانفروزان فرآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/17
92743تهرانگیشااداریرهن و اجاره1002,800,00035,000,0001395/09/16
92744تهرانپیروزی شرقیآپارتمانرهن97140,000,0001395/09/16
92742تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره1403,700,000100,000,0001395/09/16
92745تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره751,900,00050,000,0001395/09/16
92572تهرانگیشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001395/09/16
92571تهرانگیشاآپارتمانفروش1669,036,0001,500,000,0001395/09/16
92570تهرانگیشاآپارتمانفروش1047,200,000748,800,0001395/09/16
92354تهرانگیشامغازهاجاره20550,000,0001395/09/14
92353تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره912,000,00050,000,0001395/09/14
92352تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1553,500,000200,000,0001395/09/14
89646تهرانگیشااداریرهن و اجاره1283,000,000100,000,0001395/09/14
92244تهرانگیشاآپارتمانفروش916,593,000600,000,0001395/09/14
92206تهرانگیشاآپارتمانفروش937,200,000669,600,0001395/09/14
92243تهرانگیشاآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001395/09/14
92205تهرانگیشامستغلاتفروش751,600,000,0001395/09/14
92204تهرانگیشاآپارتمانفروش2089,500,0001,976,000,0001395/09/14
92089تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/09/11
92088تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره952,300,00030,000,0001395/09/11
92034تهرانگیشاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001395/09/11
92031تهرانگیشاآپارتمانفروش1506,935,0001,040,000,0001395/09/11
91964تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره942,500,00025,000,0001395/09/09
91837تهرانگیشامغازهرهن و اجاره27کارشناسیکارشناسی1395/09/07
91836تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره883,300,00030,000,0001395/09/07
91601تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00070,000,0001395/09/03
Page top