جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87818تهرانگیشاآپارتمانفروش1128,000,0001395/07/28
87778تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره752,000,00025,000,0001395/07/27
87618تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره953,000,00080,000,0001395/07/26
87617تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/07/26
87455تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/07/25
87454تهرانگیشااداریرهن و اجاره932,300,00060,000,0001395/07/25
87373تهرانگیشاآپارتمانفروش1108,300,000913,000,0001395/07/25
87257تهرانگیشاآپارتمانرهن124195,000,0001395/07/19
87256تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/07/19
87161تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره961,900,00030,000,0001395/07/18
87160تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00035,000,0001395/07/18
87159تهرانگیشااداریرهن و اجاره802,500,00060,000,0001395/07/18
87158تهرانگیشااداریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/18
86841تهرانگیشاآپارتمانرهن90150,000,0001395/07/14
86719تهرانگیشااداریرهن و اجاره1133,000,00040,000,0001395/07/13
86718تهرانگیشاآپارتمانرهن100145,000,0001395/07/13
86717تهرانگیشاآپارتمانرهن340300,000,0001395/07/13
86610تهرانگیشااداریرهن و اجاره1372,000,00050,000,0001395/07/11
86609تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1701,300,000100,000,0001395/07/11
86451تهرانگیشاآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001395/07/11
86450تهرانگیشاآپارتمانفروش1475,600,000823,200,0001395/07/11
86297تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/06
86296تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1633,000,000100,000,0001395/07/06
86295تهرانگیشاآپارتمانرهن85120,000,0001395/07/06
86294تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00040,000,0001395/07/06
86293تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره962,800,00060,000,0001395/07/06
86107تهرانگیشاآپارتمانرهن97160,000,0001395/07/05
85982تهرانگیشاآپارتمانرهن5795,000,0001395/07/04
85761تهرانگیشاآپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001395/07/03
85763تهرانگیشاآپارتمانفروش1738,700,0001,505,100,0001395/07/03
Page top