جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87666تهرانهمایونشهر آپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/07/27
86356تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1552,400,00050,000,0001395/07/08
86248تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/07/06
85585تهرانهمایونشهرکلنگیفروش3748,200,0003,066,800,0001395/07/01
85179تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/25
81210تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانفروش804,950,000369,000,0001395/05/18
80663تهرانهمایونشهرمستغلاترهن700950,000,0001395/05/13
72335تهران همایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001395/01/25
71043تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانپیش فروش1034,400,000453,200,0001394/12/20
64901تهراندریان نوزمینفروش1207,200,000860,000,0001394/10/10
54573تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/06/21
52494تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1525,500,000836,000,0001394/06/03
50114تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1533,725,490570,000,0001394/05/11
48606تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394/04/25
46983تهراندریان نوزمینفروش1207,500,000850,000,0001394/04/08
43628تهراندریان نوآپارتمانفروش925,500,000836,000,0001394/03/07
19747تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,400,000768,000,0001393/07/05
19114تهرانمرزدارانمستغلاتفروش9277,500,0001393/07/01
19118تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001393/07/01
18406تهرانمرزدارانآپارتمانفروش946,400,000601,600,0001393/06/27
14475تهرانهمایونشهر - خیابان لطفعلی خانیآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001392/11/07
Page top