جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65853تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,625,000630,000,0001394/10/21
65854تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394/10/21
65869تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394/10/21
65515تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394/10/16
65516تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,200,0001,931,600,0001394/10/16
65543تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394/10/16
65364تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1006,500,0001394/10/15
65379تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394/10/15
65071تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394/10/13
65101تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1605,625,000900,000,0001394/10/13
65102تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1685,800,000974,400,0001394/10/13
65107تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001394/10/13
65117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394/10/13
64984تهرانمرزدارانکلنگیفروش45511,000,0002,310,000,0001394/10/12
64985تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1687,000,0001394/10/12
64998تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1287,200,000921,600,0001394/10/12
64864تهرانمرزدارانکلنگیفروش47016,611,0005,000,000,0001394/10/10
64870تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش39610,333,000310,000,0001394/10/10
64872تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1525,900,000896,800,0001394/10/10
64446تهرانمرزدارانکلنگیفروش86010,000,0009,000,000,0001394/10/06
64447تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394/10/06
64448تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1825,500,0001,000,000,0001394/10/06
63820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/10/01
63809تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1336,500,000865,500,0001394/09/30
63812تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394/09/30
63253تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001394/09/25
63254تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394/09/25
63255تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1627,716,0001,250,000,0001394/09/25
63280تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2203,000,000660,000,0001394/09/25
62849تهرانمرزدارانآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394/09/22
Page top