جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71569تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395/01/17
71503تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1507,250,0001,100,000,0001395/01/16
71358تهرانمرزدارانآپارتمانپیش فروش1857,500,0001,387,500,0001395/01/15
71409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/01/15
71222تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/12/24
70936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000682,500,0001394/12/18
70948تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/12/18
37977تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1266,400,000806,400,0001394/12/15
70603تهرانمرزدارانآپارتمانفروش976,200,000601,400,0001394/12/13
70618تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/12/13
70629تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394/12/13
70507تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش755,950,000446,250,0001394/12/12
70519تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش144کارشناسیکارشناسی1394/12/12
70520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394/12/12
70289تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394/12/10
70299تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/12/10
70104تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/12/08
70123تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1266,400,000806,400,0001394/12/08
69828تهرانمرزدارانآپارتمانفروش774,155,000320,000,0001394/12/04
69516تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394/12/02
69535تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/12/02
69538تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001394/12/02
69544تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1034,903,000505,000,0001394/12/02
69554تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2007,000,0001,400,000,0001394/12/02
69217تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/11/28
69218تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394/11/28
69229تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/11/28
69074تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001394/11/27
69091تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/11/27
69101تهرانمرزدارانآپارتمانفروش855,530,000470,000,0001394/11/27
Page top