املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85021تهرانمرزدارانآپارتمانفروش666,700,000442,200,0001395/06/24
85020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001395/06/24
85007تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1647,000,0001,148,000,0001395/06/24
82363تهرانمرزدارانآپارتمانفروش804,400,000352,000,0001395-05-27
82344تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1367,000,0001395-05-27
82317تهرانمرزدارانمستغلاتفروش110کارشناسیکارشناسی1395-05-27
82016تهرانمرزدارانآپارتمانفروش744,391,000325,000,0001395-05-25
82014تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1179,100,0001,064,700,0001395-05-25
82013تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1269,523,0001,200,000,0001395-05-25
82012تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001395-05-25
81749تهرانمرزدارانآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001395-05-21
81746تهرانمرزدارانآپارتمانفروش959,200,000874,000,0001395-05-21
81740تهرانمرزدارانآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395-05-21
81034تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1015,346,000540,000,0001395-05-17
81028تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش8710,000,000870,000,0001395-05-17
80960تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1226,229,00076,000,0001395-05-16
80953تهرانمرزدارانآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001395-05-16
80952تهرانمرزدارانآپارتمانفروش844,880,000410,000,0001395-05-16
80648تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395-05-13
80626تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001395-05-13
80621تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1676,586,0001,100,000,0001395-05-13
79994تهرانمرزدارانآپارتمانفروش836,100,000506,300,0001395-05-05
79985تهرانمرزدارانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001395-05-05
79984تهرانمرزدارانآپارتمانفروش137کارشناسیکارشناسی1395-05-05
79372تهرانمرزدارانآپارتمانفروش955,789,000550,000,0001395-04-29
79356تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,700,0001395-04-29
79052تهرانمرزدارانآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001395-04-27
79039تهرانمرزدارانکلنگیفروش50015,217,0003,500,000,0001395-04-27
79028تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395-04-27
79027تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395-04-27
Page top