جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86715تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00020,000,0001395/07/13
86604تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره831,000,00040,000,0001395/07/11
86576تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره831,000,00060,000,0001395/07/11
86603تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره17018,000,0001,500,000,0001395/07/11
86449تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1195,600,000666,500,0001395/07/11
86448تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395/07/11
86447تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1178,500,00099,500,0001395/07/11
86292تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00025,000,0001395/07/06
86291تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/07/06
86290تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/06
86109تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1507,000,000100,000,0001395/07/05
86110تهرانمرزدارانآپارتمانرهن12585,000,0001395/07/05
86108تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/07/05
85987تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1833,200,00045,000,0001395/07/04
85986تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/04
85985تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره611,700,00025,000,0001395/07/04
85983تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره902,400,00010,000,0001395/07/04
85946تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/07/04
85766تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1527,895,0001,200,000,0001395/07/03
85021تهرانمرزدارانآپارتمانفروش666,700,000442,200,0001395/06/24
85020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001395/06/24
85007تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1647,000,0001,148,000,0001395/06/24
82363تهرانمرزدارانآپارتمانفروش804,400,000352,000,0001395-05-27
82344تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1367,000,0001395-05-27
82317تهرانمرزدارانمستغلاتفروش110کارشناسیکارشناسی1395-05-27
82016تهرانمرزدارانآپارتمانفروش744,391,000325,000,0001395-05-25
82014تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1179,100,0001,064,700,0001395-05-25
82013تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1269,523,0001,200,000,0001395-05-25
82012تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001395-05-25
81749تهرانمرزدارانآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001395-05-21
Page top