جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82016تهرانمرزدارانآپارتمانفروش744,391,000325,000,0001395/05/25
82014تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1179,100,0001,064,700,0001395/05/25
82013تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1269,523,0001,200,000,0001395/05/25
82012تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001395/05/25
81749تهرانمرزدارانآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001395/05/21
81746تهرانمرزدارانآپارتمانفروش959,200,000874,000,0001395/05/21
81740تهرانمرزدارانآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395/05/21
81034تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1015,346,000540,000,0001395/05/17
81028تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش8710,000,000870,000,0001395/05/17
80960تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1226,229,00076,000,0001395/05/16
80953تهرانمرزدارانآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001395/05/16
80952تهرانمرزدارانآپارتمانفروش844,880,000410,000,0001395/05/16
80930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1064,900,000519,000,0001395/05/15
80648تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395/05/13
80626تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001395/05/13
80621تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1676,586,0001,100,000,0001395/05/13
79994تهرانمرزدارانآپارتمانفروش836,100,000506,300,0001395/05/05
79985تهرانمرزدارانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001395/05/05
79984تهرانمرزدارانآپارتمانفروش137کارشناسیکارشناسی1395/05/05
79372تهرانمرزدارانآپارتمانفروش955,789,000550,000,0001395/04/29
79356تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,700,0001395/04/29
79052تهرانمرزدارانآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001395/04/27
79039تهرانمرزدارانکلنگیفروش50015,217,0003,500,000,0001395/04/27
79028تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395/04/27
79027تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395/04/27
79023تهرانمرزدارانآپارتمانفروش865,800,000498,800,0001395/04/27
78627تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/04/23
78626تهرانمرزدارانکلنگیفروش708,000,0001,120,000,0001395/04/23
78625تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1237,200,000885,600,0001395/04/23
78619تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001395/04/23
Page top