جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88204تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001395/08/03
88203تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش966,562,000630,000,0001395/08/03
88099تهرانشهرک فرهنگیانآپارتمانرهن و اجاره901,800,00015,000,0001395/08/02
88098تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره901,550,00040,000,0001395/08/02
88097تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1402,900,00030,000,0001395/08/02
88095تهراناطاعتی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1062,100,00040,000,0001395/08/02
87816تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001395/07/28
87815تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,600,000660,800,0001395/07/28
87777تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/27
87752تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره606,000,00060,000,0001395/07/27
87615تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره10012,000,000100,000,0001395/07/26
87603تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره951,500,00020,000,0001395/07/26
87452تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1473,000,000130,000,0001395/07/25
87451تهرانمرزدارانمغازهرهن34400,000,0001395/07/25
87450تهرانمرزدارانآپارتمانرهن71100,000,0001395/07/25
87372تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001395/07/25
87371تهرانمرزدارانآپارتمانمعاوضه1425,635,000800,000,0001395/07/25
87370تهرانمرزدارانمستغلاتفروش3603,500,000,0001395/07/25
87337تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش757,500,0005,625,000,0001395/07/25
87258تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره952,800,00030,000,0001395/07/19
87155تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره951,900,00020,000,0001395/07/18
87154تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/07/18
87156تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1222,200,00050,000,0001395/07/18
87157تهرانمرزدارانآپارتمانرهن92125,000,0001395/07/18
86960تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00020,000,0001395/07/15
86961تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/07/15
86959تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره120500,00050,000,0001395/07/15
86838تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره781,700,00030,000,0001395/07/14
86807تهرانمرزدارانآپارتمانرهن175260,000,0001395/07/14
86716تهرانمرزداراناداریرهن138350,000,0001395/07/13
Page top