املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29821تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-10-08
29907تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393-10-08
29464تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1044,900,000509,600,0001393-10-06
29391تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001393-10-05
29270تهرانمرزدارانآپارتمانفروش526,500,000338,000,0001393-10-04
29271تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,700,000526,400,0001393-10-04
29287تهرانمرزدارانکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-10-04
29327تهرانمرزدارانکلنگیفروش010,000,0001,600,000,0001393-10-04
28929تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393-10-01
28930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001393-10-01
28936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1907,400,0001,406,000,0001393-10-01
28949تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,100,000448,800,0001393-10-01
28548تهرانمرزدارانآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001393-09-27
28549تهرانمرزدارانآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393-09-27
28591تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,000,000990,000,0001393-09-27
28605تهرانمرزدارانکلنگیفروش30011,000,0003,300,000,0001393-09-27
15382تهرانمرزدارانآپارتمانفروش964,700,000450,000,0001393-09-25
28029تهرانمرزدارانآپارتمانفروش596,400,000378,000,0001393-09-23
28030تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-09-23
28031تهرانمرزدارانمغازهفروش2423,000,000552,000,0001393-09-23
28033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش755,850,000438,750,0001393-09-23
28163تهرانمرزدارانآپارتمانفروش875,700,000495,900,0001393-09-23
28164تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,430,000900,000,0001393-09-23
28169تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-09-23
28206تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,900,000828,000,0001393-09-23
28215تهرانمرزدارانآپارتمانفروش636,500,000409,500,0001393-09-23
27745تهرانمرزدارانآپارتمانفروش486,500,000312,000,0001393-09-19
27753تهرانمرزدارانآپارتمانفروش686,400,000435,200,0001393-09-19
27758تهرانمرزدارانآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-09-19
26776تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-09-10
Page top