جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20905تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,200,0001,435,000,0001393/07/14
20925تهرانمرزدارانآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393/07/14
20936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393/07/14
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393/07/07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393/07/07
19748تهرانمرزدارانآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001393/07/05
19750تهرانمرزدارانآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393/07/05
19115تهرانمرزدارانآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393/07/01
19116تهرانمرزدارانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001393/07/01
19117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش06,300,000409,500,0001393/07/01
19119تهرانمرزدارانآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393/07/01
18856تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1026,300,000645,000,0001393/06/30
18893تهرانمرزدارانآپارتمانفروش656,400,000416,000,0001393/06/30
18894تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/06/30
18895تهرانمرزدارانآپارتمانفروش975,670,000550,000,0001393/06/30
18896تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/06/30
18897تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393/06/30
18407تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001393/06/27
18408تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/06/27
18409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001393/06/27
17353تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1502,300,000,0001393/06/21
17363تهرانمرزدارانمستغلاتفروش39313,600,0004,080,000,0001393/06/21
17373تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/06/21
17374تهرانشهرک ژاندارمریاداریپیش فروش1379,000,0001,233,000,0001393/06/21
17375تهرانمرزدارانآپارتمانفروش576,000,000342,000,0001393/06/21
16514تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,200,000797,000,0001393/06/15
16512تهرانمرزدارانآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393/06/15
16511تهرانمرزدارانآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393/06/15
16509تهرانمرزدارانآپارتمانفروش675,300,000355,100,0001393/06/15
16508تهرانمرزدارانآپارتمانفروش675,300,000355,100,0001393/06/15
Page top