جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24373تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5,43717,000,0001393/08/18
24422تهرانمرزداراناداریفروش1208,000,000960,000,0001393/08/18
24316تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش785,770,000450,000,0001393/08/17
23764تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001393/08/10
23765تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش856,600,000594,000,0001393/08/10
22208تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5408,350,0001393/07/27
22209تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393/07/27
22222تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393/07/27
22223تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393/07/27
21780تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش985,100,000500,000,0001393/07/24
21781تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393/07/24
21522تهرانمرزدارانآپارتمانفروش864,300,000369,800,0001393/07/20
21433تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001393/07/20
21434تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/07/20
21523تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393/07/20
21524تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/07/20
21525تهرانمرزدارانآپارتمانفروش814,900,000396,900,0001393/07/20
21526تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393/07/20
21396تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001393/07/19
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393/07/17
21164تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1157,000,000800,000,0001393/07/17
21165تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001393/07/17
21166تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001393/07/17
21170تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001393/07/17
21173تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/07/17
21174تهرانمرزدارانکلنگیفروش21114,000,0002,954,000,0001393/07/17
21175تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,300,000356,900,0001393/07/17
21009تهرانمرزدارانآپارتمانپیش فروش786,900,000540,000,0001393/07/16
20896تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001393/07/14
20904تهرانمرزداراناداریفروش807,800,000624,000,0001393/07/14
Page top