املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42029تهران مرزدارانمستغلاتفروش18015,000,0001394-02-24
42039تهرانمرزداران - ایثارمستغلاتفروش4826,000,0002,892,000,0001394-02-24
42048تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانفروش8512,500,000750,000,0001394-02-24
42049تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانفروش746,700,000495,800,0001394-02-24
41618تهرانمرزدارانآپارتمانفروش896,000,000534,000,0001394-02-22
41619تهرانمرزدارانآپارتمانفروش926,800,000625,600,0001394-02-22
41639تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-02-22
41646تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش684,700,000320,000,0001394-02-22
41297تهرانمرزدارانآپارتمانفروش787,500,000585,000,0001394-02-20
41298تهرانمرزدارانآپارتمانفروش774,500,000364,500,0001394-02-20
41316تهرانمرزدارانآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-02-20
41338تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,300,000481,600,0001394-02-20
41082تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-02-17
41083تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394-02-17
41084تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-02-17
41089تهرانمرزدارانآپارتمانفروش876,250,000543,750,0001394-02-17
41062تهرانمرزداران آپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-02-16
40861تهرانمرزدارانکلنگیفروش52012,570,0002,200,000,0001394-02-15
40862تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5409,500,0001394-02-15
40863تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1236,200,000762,600,0001394-02-15
40864تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش54012,000,0003,720,000,0001394-02-15
40766تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-02-14
40415تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1907,300,0001,387,000,0001394-02-08
40341تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش705,000,000345,000,0001394-02-07
40292تهرانمرزداران - ناهیدمستغلاتفروش5405,550,0003,000,000,0001394-02-07
40293تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1838,350,0001,528,050,0001394-02-07
40294تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001394-02-07
40207تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394-02-06
39928تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-02-01
40013تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-02-01
Page top