جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36826تهرانمرزدارانآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393/12/09
36507تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,800,000745,000,0001393/12/06
36506تهرانمرزدارانآپارتمانفروش695,700,000393,300,0001393/12/06
36102تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/12/02
36103تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1317,600,000995,600,0001393/12/02
35543تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393/11/28
35544تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/11/28
34207تهرانمرزدارانمستغلاتمشارکت150کارشناسیکارشناسی1393/11/15
32989تهرانمرزدارانآپارتمانفروش825,600,000459,200,0001393/11/05
32990تهرانمرزدارانآپارتمانفروش814,700,000380,700,0001393/11/05
30934تهرانمرزدارانآپارتمانفروش723,100,000220,000,0001393/11/04
32541تهرانمرزدارانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/11/01
32570تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1174,950,000579,150,0001393/11/01
32247تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393/10/29
31947تهرانمرزدارانآپارتمانفروش964,690,000450,000,0001393/10/25
31946تهرانمرزدارانآپارتمانفروش936,800,000632,400,0001393/10/25
31831تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001393/10/24
31754تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/10/23
31753تهرانمرزداراناداریفروش1508,500,0001,275,000,0001393/10/23
30933تهرانمرزدارانآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001393/10/17
30935تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش706,200,000434,000,0001393/10/17
30936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/10/17
30780تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001393/10/16
30422تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/13
30466تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393/10/13
30133تهرانمرزداران - الوندآپارتمانفروش946,300,000592,200,0001393/10/10
29924تهرانمرزدارانآپارتمانفروش916,300,000573,300,0001393/10/09
29925تهرانمرزدارانآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001393/10/09
29970تهرانمرزدارانمغازهفروش1220,000,000240,000,0001393/10/09
29788تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1656,700,0001,105,500,0001393/10/08
Page top