جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38441تهرانمرزدارانآپارتمانفروش877,500,000652,500,0001394/01/17
38318تهرانمرزدارانآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/01/15
38315تهرانمرزداراناداریفروش667,000,000462,000,0001394/01/15
38317تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1036,500,000669,500,0001394/01/15
38319تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394/01/15
38320تهرانمرزدارانمغازهفروش1617,000,000272,000,0001394/01/15
38155تهرانمرزدارانآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393/12/25
38156تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش626,500,000403,000,0001393/12/25
38157تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/12/25
38158تهرانمرزدارانآپارتمانفروش787,200,000561,600,0001393/12/25
38064تهرانمرزدارانآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/12/24
38063تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش575,850,000333,450,0001393/12/24
38075تهرانمرزدارانآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001393/12/24
38074تهرانمرزدارانآپارتمانفروش604,660,000280,000,0001393/12/24
37900تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/12/20
37901تهرانمرزدارانآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001393/12/20
37671تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1317,650,0001,002,150,0001393/12/17
37672تهرانمرزدارانآپارتمانفروش935,750,000534,750,0001393/12/17
37673تهرانمرزدارانآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001393/12/17
37674تهرانمرزدارانآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393/12/17
37315تهرانمرزدارانکلنگیفروش1906,746,000850,000,0001393/12/13
37316تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1106,900,000759,000,0001393/12/13
36827تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش976,100,000408,700,0001393/12/09
36826تهرانمرزدارانآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393/12/09
36507تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,800,000745,000,0001393/12/06
36506تهرانمرزدارانآپارتمانفروش695,700,000393,300,0001393/12/06
36102تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/12/02
36103تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1317,600,000995,600,0001393/12/02
35543تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393/11/28
35544تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/11/28
Page top