جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41062تهرانمرزداران آپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/02/16
40861تهرانمرزدارانکلنگیفروش52012,570,0002,200,000,0001394/02/15
40862تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5409,500,0001394/02/15
40863تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1236,200,000762,600,0001394/02/15
40864تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش54012,000,0003,720,000,0001394/02/15
40766تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/02/14
40415تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1907,300,0001,387,000,0001394/02/08
40341تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش705,000,000345,000,0001394/02/07
40292تهرانمرزداران - ناهیدمستغلاتفروش5405,550,0003,000,000,0001394/02/07
40293تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1838,350,0001,528,050,0001394/02/07
40294تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001394/02/07
40207تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394/02/06
39928تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/02/01
40013تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/02/01
40014تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش695,700,000393,300,0001394/02/01
40015تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1837,200,0001,317,600,0001394/02/01
40016تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش706,300,000441,000,0001394/02/01
39719تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394/01/30
39790تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/01/30
39791تهرانمرزدارانآپارتمانفروش836,020,000500,000,0001394/01/30
39792تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/01/30
39793تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1656,500,00010,725,000,0001394/01/30
39794تهرانمرزداران - الوندآپارتمانفروش676,200,000415,400,0001394/01/30
39553تهرانمرزدارانآپارتمانفروش905,330,000480,000,0001394/01/27
39563تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش70512,000,0003,600,000,0001394/01/27
39565تهرانمرزدارانکلنگیفروش45022,000,0006,600,000,0001394/01/27
39272تهرانمرزدارانآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001394/01/25
39273تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,350,000471,000,0001394/01/25
38974تهرانمرزدارانکلنگیفروش32014,160,0004,248,000,0001394/01/23
38975تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1,2207,000,0008,540,000,0001394/01/23
Page top