جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42966تهرانمرزدارانآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001394/03/03
42965تهرانمرزدارانآپارتمانفروش575,200,000296,400,0001394/03/03
42964تهرانمرزدارانآپارتمانفروش684,192,000285,000,0001394/03/03
42890تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/03/02
42348تهرانمرزدارانمستغلاتفروش9708,300,0001394/02/28
42350تهرانمرزدارانآپارتمانفروش985,700,000558,600,0001394/02/28
42352تهرانمرزداران - سرسبز آپارتمانفروش756,900,000517,500,0001394/02/28
42354تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001394/02/28
42356تهرانمرزدارانآپارتمانفروش847,000,000588,000,0001394/02/28
42357تهرانمرزدارانآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394/02/28
42029تهران مرزدارانمستغلاتفروش18015,000,0001394/02/24
42039تهرانمرزداران - ایثارمستغلاتفروش4826,000,0002,892,000,0001394/02/24
42048تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانفروش8512,500,000750,000,0001394/02/24
42049تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانفروش746,700,000495,800,0001394/02/24
41618تهرانمرزدارانآپارتمانفروش896,000,000534,000,0001394/02/22
41619تهرانمرزدارانآپارتمانفروش926,800,000625,600,0001394/02/22
41639تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/02/22
41646تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش684,700,000320,000,0001394/02/22
41297تهرانمرزدارانآپارتمانفروش787,500,000585,000,0001394/02/20
41298تهرانمرزدارانآپارتمانفروش774,500,000364,500,0001394/02/20
41316تهرانمرزدارانآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/02/20
41338تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,300,000481,600,0001394/02/20
41082تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/02/17
41083تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394/02/17
41084تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/02/17
41089تهرانمرزدارانآپارتمانفروش876,250,000543,750,0001394/02/17
41062تهرانمرزداران آپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/02/16
40861تهرانمرزدارانکلنگیفروش52012,570,0002,200,000,0001394/02/15
40862تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5409,500,0001394/02/15
40863تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1236,200,000762,600,0001394/02/15
Page top