جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43937تهرانمرزدارانآپارتمانفروش14410,416,0001,500,000,0001394/03/11
43938تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001394/03/11
43939تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/03/11
43946تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش1124,500,0001394/03/11
43950تهرانمرزدارانآپارتمانفروش786,600,000514,800,0001394/03/11
43838تهرانمرزدارانمستغلاتفروش7018,000,0001394/03/10
43735تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1144,900,000558,600,0001394/03/07
43736تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1646,700,0001,080,800,0001394/03/07
43740تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1176,700,000783,900,0001394/03/07
43741تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش635,200,000327,600,0001394/03/07
43742تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1848,500,0001,564,000,0001394/03/07
43336تهرانخرم رودیآپارتمانفروش1857,000,0001,295,000,0001394/03/05
43337تهرانمرزدارانآپارتمانفروش786,200,000483,600,0001394/03/05
43378تهرانمرزدارانآپارتمانفروش685,440,000370,000,0001394/03/05
43395تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001394/03/05
42968تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش955,470,000520,000,0001394/03/03
42966تهرانمرزدارانآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001394/03/03
42965تهرانمرزدارانآپارتمانفروش575,200,000296,400,0001394/03/03
42964تهرانمرزدارانآپارتمانفروش684,192,000285,000,0001394/03/03
42890تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/03/02
42348تهرانمرزدارانمستغلاتفروش9708,300,0001394/02/28
42350تهرانمرزدارانآپارتمانفروش985,700,000558,600,0001394/02/28
42352تهرانمرزداران - سرسبز آپارتمانفروش756,900,000517,500,0001394/02/28
42354تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001394/02/28
42356تهرانمرزدارانآپارتمانفروش847,000,000588,000,0001394/02/28
42357تهرانمرزدارانآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394/02/28
42029تهران مرزدارانمستغلاتفروش18015,000,0001394/02/24
42039تهرانمرزداران - ایثارمستغلاتفروش4826,000,0002,892,000,0001394/02/24
42048تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانفروش8512,500,000750,000,0001394/02/24
42049تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانفروش746,700,000495,800,0001394/02/24
Page top