جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54840تهرانمرزدارانکلنگیفروش42015,500,0003,100,000,0001394/06/23
54841تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1407,900,0001,106,000,0001394/06/23
54842تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/06/23
54436تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001394/06/18
54437تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/06/18
54438تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394/06/18
53921تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش545,700,000307,800,0001394/06/16
54065تهرانمرزدارانمستغلاتفروش13714,000,0002,800,000,0001394/06/16
54066تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/06/16
54067تهرانمرزدارانآپارتمانفروش706,300,000441,000,0001394/06/16
53174تهرانمرزدارانآپارتمانفروش895,000,000445,000,0001394/06/09
53175تهرانمرزدارانآپارتمانفروش15412,000,0001,848,000,0001394/06/09
53176تهرانمرزدارانآپارتمانفروش876,300,000548,100,0001394/06/09
53003تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001394/06/08
52639تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1066,600,000699,600,0001394/06/04
52640تهرانمرزدارانآپارتمانفروش18510,500,0001,942,500,0001394/06/04
52641تهرانمرزدارانزمینفروش3258,500,0002,762,500,0001394/06/04
52159تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2127,000,0001,484,000,0001394/06/01
52160تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1677,180,0001,200,000,0001394/06/01
52161تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,800,000649,600,0001394/06/01
51539تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001394/05/22
51533تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش1373,000,000,0001394/05/22
51228تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1647,200,0001,180,800,0001394/05/18
51229تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش1116,400,000710,400,0001394/05/18
50633تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1687,300,0001,226,400,0001394/05/14
50634تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001394/05/14
50635تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394/05/14
50489تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1705,500,000935,000,0001394/05/13
49247تهرانمرزداران - ایثارآپارتمانفروش667,200,000485,100,0001394/05/03
48883تهرانمرزدارانکلنگیفروش36013,660,0004,100,000,0001394/04/30
Page top