املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63254تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394-09-25
63255تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1627,716,0001,250,000,0001394-09-25
63280تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2203,000,000660,000,0001394-09-25
62849تهرانمرزدارانآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394-09-22
62852تهرانمرزداران - جلالآپارتمانفروش1085,400,000583,200,0001394-09-22
62855تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394-09-22
62856تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001394-09-22
62726تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1416,300,000888,300,0001394-09-18
62727تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-09-18
62739تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-09-18
62617تهرانشهرک ژاندارمریزمینفروش6,0006,500,00039,000,000,0001394-09-17
62510تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,035,000,0001394-09-16
62513تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-09-16
62531تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-09-16
62398تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1545,500,000847,000,0001394-09-15
62409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-09-15
62418تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394-09-15
62168تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2085,000,0001,040,000,0001394-09-10
62171تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1626,800,0001,101,600,0001394-09-10
62187تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394-09-10
61935تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-09-08
61936تهرانمرزداران - ارمکانآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394-09-08
61942تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1216,800,000822,800,0001394-09-08
61519تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش836,300,000522,900,0001394-09-03
61550تهرانمرزدارانکلنگیفروش56412,666,0003,800,000,0001394-09-03
61552تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-09-03
61553تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-09-03
60818تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,800,0001,156,000,0001394-08-26
60820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,338,000630,000,0001394-08-26
60847تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1735,953,0001,030,000,0001394-08-26
Page top