جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65102تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1685,800,000974,400,0001394-10-13
65107تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001394-10-13
65117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-10-13
64984تهرانمرزدارانکلنگیفروش45511,000,0002,310,000,0001394-10-12
64985تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1687,000,0001394-10-12
64998تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1287,200,000921,600,0001394-10-12
64864تهرانمرزدارانکلنگیفروش47016,611,0005,000,000,0001394-10-10
64870تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش39610,333,000310,000,0001394-10-10
64872تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1525,900,000896,800,0001394-10-10
64446تهرانمرزدارانکلنگیفروش86010,000,0009,000,000,0001394-10-06
64447تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394-10-06
64448تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1825,500,0001,000,000,0001394-10-06
63820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394-10-01
63809تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1336,500,000865,500,0001394-09-30
63812تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394-09-30
63253تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001394-09-25
63254تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394-09-25
63255تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1627,716,0001,250,000,0001394-09-25
63280تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2203,000,000660,000,0001394-09-25
62849تهرانمرزدارانآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394-09-22
62852تهرانمرزداران - جلالآپارتمانفروش1085,400,000583,200,0001394-09-22
62855تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394-09-22
62856تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001394-09-22
62726تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1416,300,000888,300,0001394-09-18
62727تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-09-18
62739تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-09-18
62617تهرانشهرک ژاندارمریزمینفروش6,0006,500,00039,000,000,0001394-09-17
62510تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,035,000,0001394-09-16
62513تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-09-16
62531تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-09-16
Page top