جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62852تهرانمرزداران - جلالآپارتمانفروش1085,400,000583,200,0001394/09/22
62855تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394/09/22
62856تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001394/09/22
62726تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1416,300,000888,300,0001394/09/18
62727تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/09/18
62739تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/09/18
62617تهرانشهرک ژاندارمریزمینفروش6,0006,500,00039,000,000,0001394/09/17
62510تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,035,000,0001394/09/16
62513تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/09/16
62531تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/09/16
62398تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1545,500,000847,000,0001394/09/15
62409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/09/15
62418تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394/09/15
62168تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2085,000,0001,040,000,0001394/09/10
62171تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1626,800,0001,101,600,0001394/09/10
62187تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394/09/10
61935تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394/09/08
61936تهرانمرزداران - ارمکانآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394/09/08
61942تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1216,800,000822,800,0001394/09/08
61519تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش836,300,000522,900,0001394/09/03
61550تهرانمرزدارانکلنگیفروش56412,666,0003,800,000,0001394/09/03
61552تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/09/03
61553تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/09/03
60818تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,800,0001,156,000,0001394/08/26
60820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,338,000630,000,0001394/08/26
60847تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1735,953,0001,030,000,0001394/08/26
60653تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/08/25
60654تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/08/25
60673تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001394/08/25
60428تهرانمرزدارانآپارتمانفروش585,170,000300,000,0001394/08/23
Page top